Wet
gepubliceerd op 14 januari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Administratie van de BTW, registratie en domeinen Vervreemding van onroerende domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923, laatst gewijzigd door deze van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit de h Stad Waver -

bron
ministerie van financien
numac
1998003676
pub.
14/01/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Administratie van de BTW, registratie en domeinen Vervreemding van onroerende domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923, laatst gewijzigd door deze van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Waver - 3e afdeling - ex-Bierges Een perceelgrond langs de autoweg Brussel-Namen, gekadastreerd of het geweest zijnde sectie B zonder nummer, met een oppervlakte van 53 a 58 ca, zijnde de kavel 1 van het plan K9734, door het M.E.T. opgemaakt, op 5 november 1997.

Gewestplan : bosgebied palende of gepaald hebbende : aan Caumiant-Roch, Raymond, te Waver; aan O.C.M.W. van Waver.

Prijs : F 321 000, buiten de kosten.

Eventuele bezwaren of hogere aanbiedingen dienen binnen een maand van deze bekendmaking, toegezonden te worden aan : Eerste Comité tot aankoop van onroerende goederen te Brussel, Verkoopdienst - t.a.v. de heer commissaris Poiré, Louizalaan 245, 7e verdieping, 1050 Brussel.

Tel. 02/641 05 63 (de heer Poiré), 641 05 62 (de heer Lonnoy) Referentie : V25112/63/JCP.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^