Wet
gepubliceerd op 13 oktober 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van 12 februari 1998 zijn de volgende ondernemingen erkend als beveiligingsonderneming voor de onder

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1999000120
pub.
13/10/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van 12 februari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/02/1998 pub. 12/03/1998 numac 1998007048 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van februari/maart 1998 sluiten zijn de volgende ondernemingen erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar : de onderneming Isar Security B.V.B.A., gevestigd te 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg 58, onder het nr. 10 1010 76; de onderneming Danny Van de Velde, gevestigd te 9150 Kruibeke, Molenstraat 207, onder het nr. 20 1011 76; de onderneming De Ruyck Electronics, gevestigd te 8700 Tielt, Sint-Janstraat 73, onder het nr. 20 1012 76; de onderneming Elektro Vereenooghe, gevestigd te 8800 Roeselare, Reigerstraat 19, onder het nr. 20 1013 76; de onderneming JWL Elektro en Security, gevestigd te 3900 Overpelt, Schansstraat 175, onder het nr. 20 1014 75; de onderneming B.V.B.A. Jack Geeraerts, gevestigd te 1502 Lembeek, Stevens Dewaelplein 3, onder het nr. 20 1015 76.

Bij ministerieel besluit van 21 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/04/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999011144 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van de secretaris van de Nationale Commissie voor de Distributie type ministerieel besluit prom. 21/04/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999014069 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juni 1998 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 22 juni 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type ministerieel besluit prom. 21/04/1999 pub. 26/05/1999 numac 1999012204 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot ontslag, vervanging en benoeming van de vice-voorzitter van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 21/04/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999016114 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende voorwaarden betreffende het verwerven en behouden van de Aujeszky-statuten type ministerieel besluit prom. 21/04/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999027382 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw type ministerieel besluit prom. 21/04/1999 pub. 22/09/1999 numac 1999003522 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de beslissing van de Raad van Bestuur van de Nationale Loterij van 29 maart 1999 betreffende de vaststelling van de personeelsformatie van de Nationale Loterij sluiten zijn de volgende ondernemingen erkend als beveiligingsonderneming voor een periode van vijf jaar : de onderneming Brugelec, gevestigd te 7940 Brugelette, rue de Moulin 36, onder het nr. 20 1024 78; de onderneming B.V.B.A. Franquet, gevestigd te 7033 Cuesmes, rue de Ciply 32, onder het nr. 20 1025 78; de onderneming Modern Security B.V.B.A., gevestigd te 8940 Wervik, Kruisekestraat 175, onder het nr. 20 1026 78; de onderneming Freddy Colman, gevestigd te 9250 Waasmunster, Heikenstraat 1, onder het nr. 20 1027 78; de onderneming Electro Maes Michel, gevestigd te 3511 Stokrooie-Hasselt, Beuzestraat 26, onder het nr. 20 1029 78; de onderneming A.D.A., gevestigd te 5100 Wépion, allée de Néris 10b, onder het nr. 20 1030 78.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^