Wet
gepubliceerd op 24 november 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Weigering Bij ministerieel besluit van 30 maart 1999 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, nat (...)

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1999000409
pub.
24/11/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Weigering Bij ministerieel besluit van 30 maart 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/03/1999 pub. 23/04/1999 numac 1999035472 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie « Grindheffingen Limburgs Maasland » type ministerieel besluit prom. 30/03/1999 pub. 12/05/1999 numac 1999027355 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01-02-03 en 04 van organisatieafdeling 14 en programma 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type ministerieel besluit prom. 30/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999027389 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een premie wordt toegekend met het oog op het optrekken van woningen waarvoor een overeenkomst is afgesloten type ministerieel besluit prom. 30/03/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999027431 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een renovatiepremie aan huurders wordt toegekend en waarbij een type-overeenkomst voor een renovatiehuurcontract wordt opgemaakt sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, natuurlijke persoon, geweigerd aan de heer Tarasovici, 1160 Oudergem, boulevard des Invalides 57.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^