Wet
gepubliceerd op 24 november 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Opheffing Bij ministerieel besluit van 29 september 1999 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming toegekend onder het numme Dit bes

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1999000801
pub.
24/11/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Opheffing Bij ministerieel besluit van 29 september 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/09/1999 pub. 30/09/1999 numac 1999016330 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 1998 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 29/09/1999 pub. 20/11/1999 numac 1999012669 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité voor de scheikundige nijverheid type ministerieel besluit prom. 29/09/1999 pub. 28/10/1999 numac 1999012635 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité voor het vervoer sluiten wordt de erkenning als beveiligingsonderneming toegekend onder het nummer 20 0740 43, aan de onderneming Gusse Veiligheid van de heer Kurt Gusse, gevestigd te 9930 Zomergem, Overdam 31, opgeheven op verzoek van de heer Kurt Gusse.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1999.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^