Wet
gepubliceerd op 27 februari 1999

Maatschappijen van onderlinge bijstand Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen Goedkeuring van statutenwijzigingen In toepassing van artikel 11,

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999023001
pub.
27/02/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Maatschappijen van onderlinge bijstand Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen Goedkeuring van statutenwijzigingen In toepassing van artikel 11, § 1, lid 3, van de wet van 6 augustus 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 sluiten betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, heeft de Controledienst goedgekeurd : 1° de wijzigingen aan de artikelen 2, 62, 72 en 74 van de statuten van het ziekenfonds "Christelijke Mutualiteit Sint-Michielsbond - Mutualité chrétienne Saint-Michel" (106), gevestigd te Brussel, de statutaire bepalingen van de nieuwe diensten "basiszorgpakket", "hospitaalplan Sint-Michiel" en "tussenkomst in de kosten bij thuisbevalling", de ontbinding van de dienst "uitkering wegens opneming ter verpleging", de hernummering vanaf artikel 65, alsook de wijzigingen van de bijdragen, beslist door de algemene vergadering van 7 oktober 1998;2° de wijziging aan het artikel 41 van de statuten van het ziekenfonds "Fédération des Mutualités chrétiennes de Mons et du Borinage" (127), gevestigd te Mons, alsook de wijzigingen van de bijdragen, beslist door de algemene vergadering van 15 oktober 1998;3° de wijziging aan het artikel 75bis, punt 8, van de statuten van het ziekenfonds "Mutualité chrétienne de l'Arrondissement de Philippeville" (136), gevestigd te Walcourt, alsook de wijzigingen van de bijdragen, beslist door de algemene vergadering van 7 oktober 1998;4° de wijziging aan het artikel 9 van de statuten van de maatschappij van onderlinge bijstand "Mutualité chrétienne de l'Arrondissement de Verviers" (137/01), gevestigd te Verviers, beslist door de algemene vergadering van 13 oktober 1998;5° de wijziging aan het artikel 9 van de statuten van de maatschappij van onderlinge bijstand "Christliche Ostbelgische Krankenkasse" (137/02), gevestigd te Eupen, beslist door de algemene vergadering van 13 oktober 1998;6° de wijziging aan het artikel 53 van de statuten van het ziekenfonds "Verbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen" (203), gevestigd te Lier, alsook de wijzigingen van de bijdragen (met inbegrip van de bijdragevermindering voor de dienst geneeskundige verzorging "kleine risico's"), beslist door de algemene vergadering van 30 november 1998;7° de statutaire bepalingen van het nieuwe dienst "hospitalisatieverzekering" georganiseerd vanaf 1 januari 1999 door het ziekenfonds "Société royale - La Mutualité neutre de Verviers et Arrondissement" (228), gevestigd te Verviers, beslist door de algemene vergadering van 1 december 1998;8° de wijzigingen aan de artikelen 9, 33, 45, 55, 58, 59 en 62 van de statuten van het ziekenfonds "Vlaams Neutraal Ziekenfonds" (235), gevestigd te Aalst, alsook de wijzigingen van de bijdragen, beslist door de algemene vergadering van 5 november 1998;9° de wijzigingen van de artikelen 7, 46, 54, 55septies, 56 (behalve wat betreft de verwijzing naar artikel 164 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het jaar 2007 type wet prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2010 type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten) en 63 van de statuten van het ziekenfonds "Mutualité socialiste de Tournai-Ath" (314), gevestigd te Ath, alsook de wijzigingen van de bijdragen, beslist door de algemene vergadering van 26 november 1998;10° de nieuwe statuten van het ziekenfonds "Fédération des Mutualités socialistes du Centre et de Soignies" (316), gevestigd te La Hestre, met uitzondering van de artikelen 39 (wat betreft de hoedanigheid van de personen die het uitvoerend comité vormen) en 115 (wat betreft het nieuwe voordeel "dekking van de vervanging van de sociale identiteitskaart"), beslist door de algemene vergadering van 26 september 1998;11° de wijzigingen aan de artikelen 36 en 43 van de statuten van het ziekenfonds "Fédération mutualiste socialiste des Arrondissements de Dinant - Philippeville et des Communes limitrophes" (324), gevestigd te Philippeville, alsook de wijzigingen van de bijdragen, beslist door de algemene vergadering van 30 oktober 1998;12° de wijzigingen aan de artikelen 2, 6, 87, 100, 101, 105 (behalve wat betreft de verwijzing naar artikel 164 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het jaar 2007 type wet prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2010 type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten), 117 en 118 van de statuten van het ziekenfonds "Fédération des Mutualités socialistes de l'Arrondissement de Mouscron-Comines "La Fraternelle" (327), gevestigd te Mouscron, de statutaire bepalingen van de nieuwe diensten "herstelkuren", "mutualistische gepensioneerden en weduwen" en "osteopathische zorgen" georganiseerd vanaf 1 januari 1999, alsook de wijzigingen van de bijdragen, beslist door de algemene vergadering van 23 november 1998;13° de wijzigingen aan de artikelen 41, 42, 81, 82, 107ter, 127 en 128 van de statuten van het ziekenfonds "Ziekenfonds Bond Moyson - Brugge Oostende" (328), gevestigd te Brugge, alsook de wijzigingen van de bijdragen (met inbegrip van de bijdragevermindering voor de dienst geneeskundige verzorging "kleine risico's"), beslist door de algemene vergadering van 30 november 1998;14° de wijzigingen aan de artikelen 2, 57, 58 en 63 van de statuten van het ziekenfonds "Westvlaams Liberaal Ziekenfonds" (404), gevestigd te Brugge, de ontbinding van de dienst "orthodontie", de hernummering vanaf artikel 57, alsook de wijzigingen van de bijdragen (met inbegrip van de bijdragevermindering voor de dienst geneeskundige verzorging "kleine risico's"), beslist door de algemene vergadering van 29 oktober 1998;15° de wijzigingen aan het artikel 44 van de statuten van het ziekenfonds "Mutualité LIBRA" (414), gevestigd te Liège, beslist door de algemene vergadering van 8 december 1998;16° de wijzigingen aan het artikel 43, 9° van de statuten van het ziekenfonds "Mutualité libérale du Luxembourg" (418), gevestigd te Arlon, de statutaire bepalingen van de nieuwe diensten "huwelijk" en "homeopathie" georganiseerd vanaf 1 januari 1999, alsook de wijzigingen van de bijdragen, beslist door de algemene vergadering van 22 november 1998; 17° de wijzigingen aan de artikelen 53 en 61 van de statuten van het ziekenfonds "Onafhankelijk Ziekenfonds 503 - Mutualité libre 503" (503), gevestigd te Brussel, de statutaire bepalingen van de nieuwe dienst "endoscopisch- en viscerosynthesemateriaal", alsook de wijzigingen van de bijdragen (behalve die welke geïnd worden ten voordele van de v.z.w. FEMUBRA), beslist door de algemene vergadering van 19 november 1998; 18° de wijzigingen aan de artikelen 2, 41, 45, 46 (onderafdelingen 1, 6, 11 en 12) en 46bis van de statuten van het ziekenfonds "PARTENA-Onafhankelijk Ziekenfonds - PARTENA-Mutualité libre" (527), gevestigd te Brussel, de statutaire bepalingen van de nieuwe diensten "aanvullende terugbetaling voor endoscopisch- en viscerosynthesemateriaal" en "homeopathie", alsook de wijzigingen van de bijdragen, beslist door de buitengewone algemene vergadering van 21 oktober 1998; 19° de wijziging aan het artikel 33 van de statuten van de landsbond "Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen B Union nationale des Mutualités neutres" (LB2) gevestigd te Brussel, beslist door de algemene vergadering van 3 december 1998.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^