Wet
gepubliceerd op 03 maart 2000
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Intrekking van een erkenning Bij ministerieel besluit van 14 januari 2000, genomen in toepassing van artikel 106 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de erkenning nr. 113762 Dit besl

bron
ministerie van economische zaken
numac
2000011036
pub.
03/03/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Intrekking van een erkenning Bij ministerieel besluit van 14 januari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/01/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000011037 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 37 houdende bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet sluiten, genomen in toepassing van artikel 106 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de erkenning nr. 113762, toegestaan aan de N.V. « Direct Line Assistance Company », rue des Ecoliers 79, te 4100 Seraing ingetrokken voor de duur van vijftien dagen.

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^