Wet
gepubliceerd op 11 maart 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Arbeidsongevallen. - Overdrachten van portefeuille-wet Het is de naamloze vennootschap « A.S.G. arbeidsongevallen » toegelaten haar portefeuille-wet « Arbeidsongevallen » vanaf 1 januari 1999 aan de naamloze vennootschap « Winterthur Europe Ass Dez

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022100
pub.
11/03/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Arbeidsongevallen. - Overdrachten van portefeuille-wet Het is de naamloze vennootschap « A.S.G. arbeidsongevallen » toegelaten haar portefeuille-wet « Arbeidsongevallen » vanaf 1 januari 1999 aan de naamloze vennootschap « Winterthur Europe Assurances » over te dragen.

Deze overdracht geldt ten aanzien van al de verzekerden en alle betrokken derden (artikel 54bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, ingevoegd bij artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 18 van 6 december 1978).

Het is de naamloze vennootschap « AXA-Belgium » toegalten haar protefeuille-wet « Arbeidsongevallen » vanaf 1 januari 1999 aan de naamloze vennootschap « Royale Belge 1994 » over te dragen.

Deze overdracht geldt ten aanzien van al de verzekerden en alle betrokken derden (artikel 54bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, ingevoegd bij artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 18 van 6 december 1978).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^