Wet
gepubliceerd op 05 januari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Fusie van ziekenfondsen en goedkeuring van statuten In toepassing van de artikelen 11 en 44 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, heeft de Controledienst de fusie goedgekeurd : 1) van de ziekenf

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000024016
pub.
05/01/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Fusie van ziekenfondsen en goedkeuring van statuten In toepassing van de artikelen 11 en 44 van de wet van 6 augustus 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 sluiten betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, heeft de Controledienst de fusie goedgekeurd : 1) van de ziekenfondsen "Mutualité chrétienne de Namur" (134), gevestigd te Namur, "Mutualité chrétienne de l'Arrondissement de Dinant" (133), gevestigd te Dinant en "Mutualité chrétienne de l'Arrondissement de Philippeville" (136), gevestigd te Walcourt, evenals de nieuwe statuten van het ziekenfonds "Mutualité chrétienne de la Province de Namur", behalve de artikelen 5, 3e lid, 30, 3e en 4e lid, 35, 1e tot 3e lid, 36, 37, 6e lid, 4e zin, 63, C, punt 4, b), 67, B, punt 1, 67, C, punten 2 en 3, 68, 86, voorlaatste lid, 91, punt 2, 96, 2e lid en 97, 1e lid. Deze fusie werd beslist door de respectievelijke buitengewone algemene vergadering van elk ziekenfonds van 24 juni en 14 oktober 2000.

Voormelde fusie treedt in werking op 1 januari 2001. 2) van de ziekenfondsen "PARTENA - Onafhankelijk Ziekenfonds/ PARTENA Mutualité libre" (527), gevestigd te Brussel en "Mutualité libre du Hainaut" (522) gevestigd te Mons, evenals de nieuwe statuten van het ziekenfonds "PARTENA - Onafhankelijk Ziekenfonds-PARTENA Mutualité libre", behalve het artikel 37, 5e en 6e lid. Deze fusie werd beslist door de buitengewone algemene vergadering van het ziekenfonds 527 van 23 juni en 5 oktober 2000 en van het ziekenfonds 522 van 22 juni en 6 oktober 2000. Voormelde fusie treedt in werking op 1 januari 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^