Wet
gepubliceerd op 10 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 12 juni 2001, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, **** **** ****

bron
ministerie van justitie
numac
2001009628
pub.
10/08/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Wet van 15 mei 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/1987 pub. 06/07/2011 numac 2011000402 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de namen en voornamen sluiten betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 12 juni 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/06/2001 pub. 04/07/2001 numac 2001012211 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot verlenging van de termijn waarvoor de erkenning werd verleend aan de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk sluiten, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn geslachtsnaam in die van «*****» te ****, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

**** **** besluit van 12 juni 2001, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 12 juni 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/06/2001 pub. 04/07/2001 numac 2001012211 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot verlenging van de termijn waarvoor de erkenning werd verleend aan de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk sluiten, is machtiging verleend aan ****. **** **** ****, **** **** **** ****-****, geboren te **** (eerste district), **** 24 oktober 1980, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze ****.

Bij koninklijk besluit van 21 juni 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 29/08/2001 numac 2001022497 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende extracten van koffie en extracten van cichorei en tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1987 betreffende koffie, koffie-extracten en koffiesurrogaten type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001022469 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, voor wat betreft de mededeling van sommige beslissingen, van het koninklijk besluit van 7 oktober 1976 betreffende de organisatie en de werkwijze van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001009615 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 1999 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 22/09/2001 numac 2001022538 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende regeling van de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001021367 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001012579 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001012586 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001012587 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 1999, gesloten in het Paritair Comité van de banken, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1997 betreffende deel type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 22/11/2001 numac 2001012591 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. Sabena, tot wijziging van de collectieve arbeid type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 05/09/2001 numac 2001012605 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zi type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 07/07/2001 numac 2001000676 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende regeling van bepaalde methodes ter beveiliging van waardevervoer type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001022525 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de herziene monografie preparaten voor Parenterale toediening van de 3e uitgave van de Europese Farmacopee type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001012580 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de tewerkstelling en de arbeidstijd in de type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 11/12/2001 numac 2001012583 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001012593 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1993, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid van de werkzoekenden uit type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 01/12/2001 numac 2001012581 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het halftijds brugpensioen sluiten, is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** (****), om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 21 juni 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 29/08/2001 numac 2001022497 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende extracten van koffie en extracten van cichorei en tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1987 betreffende koffie, koffie-extracten en koffiesurrogaten type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001022469 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, voor wat betreft de mededeling van sommige beslissingen, van het koninklijk besluit van 7 oktober 1976 betreffende de organisatie en de werkwijze van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001009615 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 1999 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 22/09/2001 numac 2001022538 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende regeling van de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001021367 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001012579 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001012586 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001012587 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 1999, gesloten in het Paritair Comité van de banken, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1997 betreffende deel type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 22/11/2001 numac 2001012591 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. Sabena, tot wijziging van de collectieve arbeid type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 05/09/2001 numac 2001012605 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zi type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 07/07/2001 numac 2001000676 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende regeling van bepaalde methodes ter beveiliging van waardevervoer type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001022525 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de herziene monografie preparaten voor Parenterale toediening van de 3e uitgave van de Europese Farmacopee type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001012580 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de tewerkstelling en de arbeidstijd in de type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 11/12/2001 numac 2001012583 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001012593 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1993, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid van de werkzoekenden uit type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 01/12/2001 numac 2001012581 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het halftijds brugpensioen sluiten, is machtiging verleend aan de heer de ****, **** **** **** **** ****, ridder, geboren te ***** op ** ***** ****; ****. de ****, **** **** **** **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; de heer de ****, **** **** **** **** **** **** ****, ridder, geboren te ***** op ** ***** ****; ****. de ****, **** **** **** **** **** **** ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****, allen wonende te *****, om behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 21 juni 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 29/08/2001 numac 2001022497 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende extracten van koffie en extracten van cichorei en tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1987 betreffende koffie, koffie-extracten en koffiesurrogaten type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001022469 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, voor wat betreft de mededeling van sommige beslissingen, van het koninklijk besluit van 7 oktober 1976 betreffende de organisatie en de werkwijze van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001009615 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 1999 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 22/09/2001 numac 2001022538 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende regeling van de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001021367 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001012579 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001012586 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001012587 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 1999, gesloten in het Paritair Comité van de banken, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1997 betreffende deel type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 22/11/2001 numac 2001012591 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. Sabena, tot wijziging van de collectieve arbeid type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 05/09/2001 numac 2001012605 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zi type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 07/07/2001 numac 2001000676 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende regeling van bepaalde methodes ter beveiliging van waardevervoer type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001022525 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de herziene monografie preparaten voor Parenterale toediening van de 3e uitgave van de Europese Farmacopee type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001012580 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de tewerkstelling en de arbeidstijd in de type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 11/12/2001 numac 2001012583 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001012593 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1993, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid van de werkzoekenden uit type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 01/12/2001 numac 2001012581 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het halftijds brugpensioen sluiten, is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 21 juni 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 29/08/2001 numac 2001022497 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende extracten van koffie en extracten van cichorei en tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1987 betreffende koffie, koffie-extracten en koffiesurrogaten type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001022469 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, voor wat betreft de mededeling van sommige beslissingen, van het koninklijk besluit van 7 oktober 1976 betreffende de organisatie en de werkwijze van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001009615 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 1999 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 22/09/2001 numac 2001022538 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende regeling van de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001021367 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001012579 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001012586 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001012587 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 1999, gesloten in het Paritair Comité van de banken, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1997 betreffende deel type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 22/11/2001 numac 2001012591 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. Sabena, tot wijziging van de collectieve arbeid type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 05/09/2001 numac 2001012605 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zi type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 07/07/2001 numac 2001000676 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende regeling van bepaalde methodes ter beveiliging van waardevervoer type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001022525 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de herziene monografie preparaten voor Parenterale toediening van de 3e uitgave van de Europese Farmacopee type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001012580 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de tewerkstelling en de arbeidstijd in de type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 11/12/2001 numac 2001012583 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001012593 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1993, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid van de werkzoekenden uit type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 01/12/2001 numac 2001012581 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het halftijds brugpensioen sluiten, is machtiging verleend aan de heer **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 21 juni 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 29/08/2001 numac 2001022497 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende extracten van koffie en extracten van cichorei en tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1987 betreffende koffie, koffie-extracten en koffiesurrogaten type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001022469 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, voor wat betreft de mededeling van sommige beslissingen, van het koninklijk besluit van 7 oktober 1976 betreffende de organisatie en de werkwijze van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001009615 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 1999 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 22/09/2001 numac 2001022538 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende regeling van de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001021367 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001012579 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001012586 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001012587 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 1999, gesloten in het Paritair Comité van de banken, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1997 betreffende deel type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 22/11/2001 numac 2001012591 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. Sabena, tot wijziging van de collectieve arbeid type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 05/09/2001 numac 2001012605 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zi type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 07/07/2001 numac 2001000676 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende regeling van bepaalde methodes ter beveiliging van waardevervoer type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001022525 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de herziene monografie preparaten voor Parenterale toediening van de 3e uitgave van de Europese Farmacopee type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001012580 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de tewerkstelling en de arbeidstijd in de type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 11/12/2001 numac 2001012583 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001012593 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1993, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid van de werkzoekenden uit type koninklijk besluit prom. 21/06/2001 pub. 01/12/2001 numac 2001012581 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het halftijds brugpensioen sluiten, is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^