Wet
gepubliceerd op 04 juni 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : (...) Gemeente Sambreville : 1 e afdeling Auvelais Percelen grond gekadastreerd

bron
ministerie van financien
numac
2002003263
pub.
04/06/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Administratie van de BTW, registratie en domeinen (Vervreemding van onroerende domeingoederen) Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Sambreville : 1e afdeling Auvelais Percelen grond gekadastreerd sie A nrs. 436 L5 (deel) en 436 H5 (deel), totaal groot 1 a 51 ca (woongebied).

Prijs : 2.726,83 euro, buiten de kosten.

Eventuele bezwaren en hogere aanboden dienen binnen de maand van onderhavig bericht overgemaakt aan het Aankoopcomité te Namen, avenue de Stassart 10 (tel. 081-72 76 81).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^