Wet
gepubliceerd op 23 juli 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Toestemming voor fusie tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 en artikel 73 van de wet van 6 april 1995 he(...)

bron
commissie voor het bank- en financiewezen
numac
2002003328
pub.
23/07/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN


Toestemming voor fusie tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen (artikelen 30 en 31 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, en artikelen 73 en 74 van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs) Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 en artikel 73 van de wet van 6 april 1995 heeft de Commissie voor het Bank- en Financiewezen haar toestemming verleend voor de fusie door overneming, met ingang van 1 januari 2002, van Realbank N.V., Koloniënstraat 1, 1000 Brussel, door VMS-Keytrade.com N.V., Vorstlaan 100, 1170 Brussel.

Ingevolge artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 en artikel 74 van de wet van 6 april 1995 is iedere overdracht tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen, van rechten en verplichtingen dit voortkomen uit verrichtingen van de betrokken instellingen of ondernemingen, waarvoor toestemming is verleend overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 en artikel 73 van de wet van 6 april 1995, aan derden tegenstelbaar zodra de toestemming van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Brussel, 26 juni 2002.

De Voorzitter, E. Wymeersch.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^