Wet
gepubliceerd op 02 januari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 19 november 2003 is machtiging verleend aan ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; de heer ****, ****, geboren te **** op Bij kon

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009902
pub.
02/01/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Wet van 15 mei 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/1987 pub. 06/07/2011 numac 2011000402 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de namen en voornamen sluiten betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 19 november 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003201426 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2003 tot vaststelling van de dotaties, bedoeld in Titel IV van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de type koninklijk besluit prom. 19/11/2003 pub. 28/11/2003 numac 2003009883 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 2001 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de parketten bij het Hof van Cassatie en bij de hoven van beroep, van het federaal parket, van de parketten bij de rechtbanken type koninklijk besluit prom. 19/11/2003 pub. 12/12/2003 numac 2003000743 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging, wat zijn bijlage betreft, van het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende nominatieve aanwijzing in uitvoering van artikel 235, eerste lid, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde po type koninklijk besluit prom. 19/11/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003009886 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen toegekend aan de leden en de secretaris van de examencommissie van het vergelijkend wervingsexamen voor de graad van attaché in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten sluiten is machtiging verleend aan ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, beiden wonende te **** om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 19 november 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003201426 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2003 tot vaststelling van de dotaties, bedoeld in Titel IV van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de type koninklijk besluit prom. 19/11/2003 pub. 28/11/2003 numac 2003009883 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 2001 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de parketten bij het Hof van Cassatie en bij de hoven van beroep, van het federaal parket, van de parketten bij de rechtbanken type koninklijk besluit prom. 19/11/2003 pub. 12/12/2003 numac 2003000743 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging, wat zijn bijlage betreft, van het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende nominatieve aanwijzing in uitvoering van artikel 235, eerste lid, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde po type koninklijk besluit prom. 19/11/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003009886 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen toegekend aan de leden en de secretaris van de examencommissie van het vergelijkend wervingsexamen voor de graad van attaché in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten sluiten is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 19 november 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003201426 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2003 tot vaststelling van de dotaties, bedoeld in Titel IV van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de type koninklijk besluit prom. 19/11/2003 pub. 28/11/2003 numac 2003009883 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 2001 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de parketten bij het Hof van Cassatie en bij de hoven van beroep, van het federaal parket, van de parketten bij de rechtbanken type koninklijk besluit prom. 19/11/2003 pub. 12/12/2003 numac 2003000743 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging, wat zijn bijlage betreft, van het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende nominatieve aanwijzing in uitvoering van artikel 235, eerste lid, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde po type koninklijk besluit prom. 19/11/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003009886 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen toegekend aan de leden en de secretaris van de examencommissie van het vergelijkend wervingsexamen voor de graad van attaché in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten sluiten is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te **** om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 19 november 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003201426 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2003 tot vaststelling van de dotaties, bedoeld in Titel IV van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de type koninklijk besluit prom. 19/11/2003 pub. 28/11/2003 numac 2003009883 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 2001 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de parketten bij het Hof van Cassatie en bij de hoven van beroep, van het federaal parket, van de parketten bij de rechtbanken type koninklijk besluit prom. 19/11/2003 pub. 12/12/2003 numac 2003000743 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging, wat zijn bijlage betreft, van het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende nominatieve aanwijzing in uitvoering van artikel 235, eerste lid, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde po type koninklijk besluit prom. 19/11/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003009886 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen toegekend aan de leden en de secretaris van de examencommissie van het vergelijkend wervingsexamen voor de graad van attaché in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten sluiten is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 19 november 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003201426 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2003 tot vaststelling van de dotaties, bedoeld in Titel IV van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de type koninklijk besluit prom. 19/11/2003 pub. 28/11/2003 numac 2003009883 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 2001 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de parketten bij het Hof van Cassatie en bij de hoven van beroep, van het federaal parket, van de parketten bij de rechtbanken type koninklijk besluit prom. 19/11/2003 pub. 12/12/2003 numac 2003000743 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging, wat zijn bijlage betreft, van het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende nominatieve aanwijzing in uitvoering van artikel 235, eerste lid, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde po type koninklijk besluit prom. 19/11/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003009886 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen toegekend aan de leden en de secretaris van de examencommissie van het vergelijkend wervingsexamen voor de graad van attaché in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten sluiten is machtiging verleend aan ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, beiden wonende te ***** om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^