Wet
gepubliceerd op 15 september 2004

gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80,

bron
algemene staat der kredietinstellingen per 31 mei 2004 (1)
numac
2004040205
pub.
15/09/2004
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 31 MEI 2004 (1)


gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^