Wet
gepubliceerd op 25 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 22 april 2005 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende om, behoudens Bij kon

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009367
pub.
25/05/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 22 april 2005 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 22 april 2005 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^