Wet
gepubliceerd op 24 oktober 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 26 september 2005, is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** ****

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009784
pub.
24/10/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 26 september 2005, is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn geslachtsnaam in die van «*****», te veranderen, na afloop van zestig dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 26 september 2005, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van «*****», te veranderen, na afloop van zestig dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 26 september 2005, is machtiging verleend aan ****. ****, **** **** ****, geboren te ***** , op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van «*****», te veranderen, na afloop van zestig dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 26 september 2005, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van «*****», te veranderen, na afloop van zestig dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 17 september 2005, is machtiging verleend aan de heer **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; ****. **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en ****. **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er allen wonende, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam in die van «*****», te veranderen, na afloop van zestig dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^