Wet
gepubliceerd op 02 augustus 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenning. - Schrapping Bij beslissing van 6 juli 2005 wordt de erkenning van de N.V. Mercator Bank, Desguinlei 102, te 2018 Antwerpen, ondernemingsnr. 0404.476.736, erkend onder het nummer 849,

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2005011323
pub.
02/08/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenning. - Schrapping Bij beslissing van 6 juli 2005 wordt de erkenning van de N.V. Mercator Bank, Desguinlei 102, te 2018 Antwerpen, ondernemingsnr. 0404.476.736, erkend onder het nummer 849, geschrapt, daar zij het voorwerp uitmaakte van een ontbinding ingevolge fusie met de N.V. Record Bank, ondernemingsnr. 0403.263.642.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^