Wet
gepubliceerd op 08 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie De Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (C.D.S.C.A.) van het Ministerie van Landsverdediging, openbaar organisme van het type B, opgericht bij de wet van 18 april 1973, gep(...) stelt de onderh

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2006007242
pub.
08/09/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (C.D.S.C.A.) De Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (C.D.S.C.A.) van het Ministerie van Landsverdediging, openbaar organisme van het type B, opgericht bij de wet van 18 april 1973, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, geregistreerd bij de Banque-Carrefour des Entreprises (B.C.E.) onder het nummer 0222.961.725, met hoofdzetel te 1120 Brussel, kwartier Koningin Astrid Bruynstraat 1 - bloc F-1, stelt de onderhandse verkoop voor van een belangrijk onroerend goed bestaande uit de « Officierenwijk Maria-ter-Heide » te 2930 Brasschaat, gelegen tussen de Luiklei, Eikendreef en Kapellelei met inbegrip van de terreinen, gebouwen, en voorzien van een aansluiting voor straten en wegenissen, dat 20 bestaande percelen voor dubbele logementen (drie gevels), 4 bestaande percelen voor enkel logement en 13 nieuwe bouwpercelen omvat met een totale oppervlakte van ongeveer 95 000 m2.

De privé-personen, juridische entiteiten, of professionele vastgoedmakelaars die belang stellen in deze verkoopsprocedure, worden verzocht een schrijven te richten ter attentie van de heer B. Fitvoye, Ir., Adviseur-generaal, Dienst Infrastructuur, op bovenvernoemd adres (of telefax nr. 02-264 61 41) vóór 25 september 2006.

De deelnemingsvoorwaarden evenals alle mogelijke inlichtingen kunnen hen later bekendgemaakt worden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^