Wet
gepubliceerd op 06 november 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 28 september 2006, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, **** ****

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009815
pub.
06/11/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 28 september 2006, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van zestig dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 28 september 2006, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, handelend in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordiger van zijn minderjarige kinderen, de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, allen wonende te *****, en Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, en de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, handelend in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordiger van zijn minderjarige kinderen, de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, allen wonende te *****, ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, en de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te Sint-****-****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van zestig dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 28 september 2006, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van zestig dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 29 september 2006, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van zestig dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^