Wet
gepubliceerd op 15 september 2008

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2008, is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** Meï-**** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, (...) de genaamde ****,

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009760
pub.
15/09/2008
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2008, is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****-**** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, beiden wonende te ***** (****), om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2008 is machtiging verleend aan : de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, beiden wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2008 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2008 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2008, is machtiging verleend aan : ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en, de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, allen wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^