Wet
gepubliceerd op 22 september 2008

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 30 augustus 2008 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende om, behoudens tijdig verzet **** **** ****

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009775
pub.
22/09/2008
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2008 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van zestig dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2008 is machtiging verleend aan juffrouw **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er beiden wonende om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van zestig dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2008 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van zestig dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^