Wet
gepubliceerd op 05 augustus 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 12 juli 2009, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om **** **** ****

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2009009524
pub.
05/08/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 12 juli 2009, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn **** in die van «*****» te veranderen, na afloop van zestig dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 12 juli 2009, is machtiging verleend aan de heer De Varé, Benjamin, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn **** in die van «*****» te veranderen, na afloop van zestig dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 3 juli 2009, is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn **** in die van «*****» te veranderen, na afloop van zestig dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 12 juli 2009, is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn **** in die van «*****» te veranderen, na afloop van zestig dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^