Wet
gepubliceerd op 24 december 2009

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 13 december 2009 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****'****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, ****

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2009009882
pub.
24/12/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Wet van 15 mei 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/1987 pub. 06/07/2011 numac 2011000402 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de namen en voornamen sluiten betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 13 december 2009 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****'****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^