Wet
gepubliceerd op 09 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Goedkeuring van het verpakkingsproduct voor het beveiligd vervoer in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 28 januari 2011 wordt het verpakkingsproduct type &quo Het ve

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000134
pub.
09/03/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Goedkeuring van het verpakkingsproduct voor het beveiligd vervoer in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 28 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/01/2011 pub. 01/03/2011 numac 2011009090 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de aanduiding en vervanging van een effectief lid aangeduid door de voorzitter van het Directiecomité teneinde te zetelen in de Departementale Stagecommissie ingesteld voor de Franstalige ambtenaren van de niveaus B, C en D sluiten wordt het verpakkingsproduct type "DEBATEX-film PE" waarvan sprake in de aanvraag van 29 oktober 2010 door de firma PERFORMATIC NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Industriële Zone Waver-Noord, avenue Pascal 7, te 1300 Waver, goedgekeurd voor de categorieën 52, 55, 56, 03, 04, en 06.

Het verpakkingsproduct type "CLAF-film PE" waarvan sprake in de aanvraag van 29 oktober 2010 wordt goedgekeurd voor de categorie 50 en in combinatie met enkel de producten type "DEBATEX-film PE", voor de categorieën 52, 55, 56, 03, 04, en 06.

Deze goedkeuringen hebben enkel betrekking op de voornoemde producten en categorieën, in de staat waarin deze voorkomen in het technisch dossier dat door de aanvrager werd verstuurd naar de administratie op 29 oktober 2010 en zoals deze getest werden door de Commissie Vervoer op 19 november 2010.

Deze goedkeuringen sluiten elke combinatie met verpakkingsproducten die niet getest en goedgekeurd zijn, uit.

De goedkeuring geldt voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van dit besluit.

Op elk goedgekeurd verpakkingsproduct zal moeten worden vermeld : - de code van de verpakking in alfanumeriek formaat, gevolgd door het minimaal en maximaal aantal biljetten dat de betrokken verpakking mag bevatten; - de ECB-code, in barcode formaat type 128, zoals bepaald door de Nationale Bank van België.

De goedkeuring past bij een ontbindende voorwaarde volgens dewelke de vergunning van rechtswege ophoudt als er, binnen de maand die volgt op de betekening van dit besluit, geen exemplaar van elk van de categorieën, zoals goedgekeurd en voorzien van de elementen bedoeld in artikel 1, § 4, van dit besluit, aangetekend wordt verstuurd aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Directie Private Veiligheid, gelegen Waterloolaan 76, te 1000 Brussel.

De aanvrager zal aan de bewakingsondernemingen die belast zijn met het gebruik van deze verpakkingsproducten een attest van gelijkvormigheid met de door dit besluit goedgekeurde exemplaren bezorgen.

Het verpakkingsproduct type "DEBATEX-film PE" waarvan sprake in de aanvraag van 29 oktober 2010 wordt geweigerd voor de categorie 50.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^