Wet
gepubliceerd op 03 oktober 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 16 september 2011, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** ****

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009703
pub.
03/10/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 16 september 2011, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van **** dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 16 september 2011 is machtiging verleend aan, de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, allen wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van zestig dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 16 september 2011, is machtiging verleend aan ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van zestig dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 16 september 2011, is machtiging verleend aan, de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** (**** ****), en de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** (**** ****), om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van zestig dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^