Wet
gepubliceerd op 17 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Verkoop uit de hand De Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat, vertegenwoordigd door hun respectievelijke Colleges, conform hun respectievelijke reglementen, zijn van plan uit de hand met de mogelijkheid van hoger bod te verkopen : St een kantoo

bron
federale wetgevende kamers
numac
2011018094
pub.
17/03/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE WETGEVENDE KAMERS


Verkoop uit de hand De Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat, vertegenwoordigd door hun respectievelijke Colleges, conform hun respectievelijke reglementen, zijn van plan uit de hand met de mogelijkheid van hoger bod te verkopen : Stad Brussel een kantoorgebouw gesitueerd op de hoek van de Wetstraat nr. 11 tot 13 en van de Regentlaan nr. 35, dat overeenstemt met het vroegere gekadastreerde perceel vierde divisie, sectie D, nummer 147 n met een oppervlakte van zestien are en drieëntachtig centiare (16 a 83 ca) en momenteel gekadastreerd of gekadastreerd geweest vierde divisie, nummer 147 P partim. Ligging : sterk gemengd gebied en gebied van culturele, historische of esthetische waarde of voor stadsverfraaiing.

Eigenaars : de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat van België.

Bezetting : vrij na betaling van de prijs en de kosten.

Ingesteld : euro 11 500 000.

Provisie voor de kosten : 13 % Bodemsanering : het perceel is momenteel niet opgenomen in de inventaris van de bodemtoestand.

De verkoop zal in 2 etappes gebeuren : 1ste etappe : schriftelijk bod (verzegelde omslag) in te dienen uiterlijk op dinsdag 10 mei 2011 om 16 uur. 2de etappe (in geval er meerdere biedingen zijn) : mondelinge verkoop per opbod op donderdag 9 juni 2011 om 10 uur tussen de biedingen die gelijk zijn aan of hoger dan de ingestelde prijs van euro 11 500 000.

Bijkomende inlichtingen m.b.t. de procedure : zie verkoopsprocedure te bekomen op aanvraag op het e-mailadres christel.verdoodt@dekamer.be of per fax t.a.v. Mevr. C. Verdoodt 02 549 82 74.

Bezoek na afspraak (tel. 02 549 85 82 - de heer L. Gaillard) (met afgifte van een volledig verkoopdossier) : vanaf maandag 21 maart 2011 iedere week op maandag van 14 tot 16 u. op dinsdag van 16 tot 19 u. op donderdag van 10 tot 12 u.

Instrumenterend orgaan : Aankoopcomité 1 (antenne Brussels Hoofdstedelijk Gewest) Inlichtingen : Aankoopcomité 1 : www.patrimoniumdiensten.be Mr. De Trogh 02 577 50 05 Mevr. Coppieters 02 576 94 41 Mr. Henrotay : paul.henrotay@minfin.fed.be

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^