Wet
gepubliceerd op 16 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 14 september 2010 en in uitvoering van artikel 22 Interpreta

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022448
pub.
16/01/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 14 september 2010 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft het Comité van de Verzekering voor geneeskundige verzorging op 21 maart 2011 de hiernagaande beslissingen genomen : Interpretatieregels betreffende de bepalingen van artikel 10, § 4 - Speciale technische geneeskundige verstrekkingen - Algemene bepalingen : verwante verstrekkingen - van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen : Interpretatieregel 12 wordt opgeheven.

Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 14, b) - Neurochirurgie - van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen : Interpretatieregel 1 wordt opgeheven.

Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 14, e) - Heelkunde op de thorax - van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen : Interpretatieregel 2 wordt opgeheven.

Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 20, § 1, e) - Cardiologie - van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen : Interpretatieregel 4 wordt opgeheven. Deze opheffingen treden in werking op 1 januari 2012.

De Leidend ambtenaar, H. De Ridder De Voorzitter, G. Perl

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^