Wet
gepubliceerd op 16 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 20 september 2011 en in uitvoering van artikel 22 Interpreta

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022449
pub.
16/01/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 20 september 2011 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft het Comité van de Verzekering voor geneeskundige verzorging op 14 november 2011 de hiernagaande interpretatieregel vastgesteld : Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 21 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (Dermato-venereologie ) : INTERPRETATIEREGEL 03 VRAAG Betreffende de verstrekking 532770 - 532781 Behandeling door fotodynamische therapie, gebruik makend van een fotosensibilisator en een lichtbron, van preneoplastische en neoplastische huid- en slijmvliesletsels K 60, vermeldt de nomenclatuur dat : « De verstrekking 532770-532781 mag tijdens dezelfde dag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 15, §§ 3 en 4, ten hoogste driemaal in rekening worden gebracht. » Hoe kan men voor deze uitvoeringsbepaling de « opereerstreken » vaststellen ? ANTWOORD De toepassingsregel die volgt op de verstrekking 532770 - 532781 verwijst uitdrukkelijk naar artikel 15, §§ 3 en 4 van de nomenclatuur, ook al gaat het niet om een chirurgische verstrekking Dit geeft de wil aan om deze regels toe te passen voor de verstrekking 532770 - 532781.

Als (lichtbron) opereerstreken, kunnen volgende opereerstreken weerhouden worden, voor elke kant, links en rechts. : - schedelhuid + oren - aangezicht - nek - thorax voorkant - abdomen - bovenrug - lumbale streek en billen - bovenarm of bovenbeen : voorkant - bovenarm of bovenbeen : achterkant - onderarm of onderbeen : voorkant - onderarm of onderbeen : achterkant - handrug + vingers of voetrug + tenen - handpalm of voetzool - vingers of tenen Derhalve moet in geval van behandeling van letsels dezelfde dag in vier verschillende opereerstreken zoals hierboven bepaald, 532770 - 532781 K 60 aan 100 % + 2 X 532770 - 532781 K 60 aan 50 % aangerekend worden.

De hiervoren vermelde interpretatieregel treedt in werking op 1 mei 2011.

De Leidend ambtenaar, H. De Ridder De Voorzitter, G. Perl

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^