Wet
gepubliceerd op 16 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 20 september 2011 en in uitvoering van artikel 22 Interpreta

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022450
pub.
16/01/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 20 september 2011 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft het Comité van de Verzekering voor geneeskundige verzorging op 14 november 2011 de hiernagaande interpretatieregel vastgesteld : Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 20, § 1, c) (Gastro-enterologie) van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen : INTERPRETATIEREGEL 03 VRAAG Kan operatieve hulp aangerekend worden bij de verstrekking 473211-473222 Volledige resectie met diathermische lus van één of meerdere poliepen van het colon naar aanleiding van een colonoscopie links of van een volledige colonoscopie K 225 ? ANTWOORD De verstrekking 473211-473222 geeft geen aanleiding tot de vergoeding van de operatieve hulp : het gaat hier om een endoscopische ingreep die slechts tussenkomst vergt van één uitvoerder;de operatieve hulp is dus onbestaande.

De hiervoren vermelde interpretatieregel treedt in werking op de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

De Leidend ambtenaar, H. De Ridder De Voorzitter, G. Perl

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^