Wet
gepubliceerd op 16 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 20 september 2011 en in uitvoering van artikel 22 Interpreta

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022451
pub.
16/01/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 20 september 2011 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft het Comité van de Verzekering voor geneeskundige verzorging op 14 november 2011 de hiernagaande interpretatieregel vastgesteld : Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 12 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (Anesthesiologie) : INTERPRETATIEREGEL 25 VRAAG Onder welke code moet men de algemene anesthesie aanrekenen voor de verstrekkingen 371696** - 371700** tot 371770** - 371781** of 301696** - 301700** tot 301770** - 301781** van artikel 5 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (Tandverzorging - Preventieve behandelingen : Profylactisch reinigen) ? ANTWOORD Vermits deze verstrekkingen niet onder het opschrift « Conserverende verzorging » in artikel 5 zijn opgenomen kan de algemene anesthesie niet worden aangerekend onder de code 201250 - 201261 Algemene anesthesie bij extractie van minder dan acht tanden met of zonder alveolotomie, en/of conserverende tandverzorging K 45.

De algemene anesthesie uitgevoerd tijdens een profylactische reiniging opgenomen onder de nummers 371696** - 371700** tot 371770** - 371781** of 301696** - 301700** tot 301770** - 301781** kan worden aangerekend met het nummer 201272 - 201283 Algemene, rachi- of continue of niet-continue epidurale anesthesie (met uitsluiting van de eenvoudige inspuitingen langs de hiatus sacralis) verricht hetzij bij een onderzoek onder narcose of bij kleine technische verstrekkingen die niet in de nomenclatuur zijn opgenomen, hetzij met een therapeutisch doel K 30.

De hiervoren vermelde interpretatieregel treedt in werking op de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

De Leidend ambtenaar, H. De Ridder De Voorzitter, G. Perl

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^