Wet
gepubliceerd op 26 november 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 30,

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2012018431
pub.
26/11/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN


Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 30, § 10, laatste lid, van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies Overeenkomstig artikel 30, § 10, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon, zoals ingevoegd bij artikel 32 van de wet van 27 april 2007, werden de bedragen van de vanaf 1 januari 2012 opeisbare heffingen en retributies, ten gevolge van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 28 september 2012 van het indexcijfer der consumptieprijzen van de maand september 2012, geïndexeerd als volgt : 1° De bedragen van de bijdragen opgelegd bij de artikelen 1, 2 en 3 van het koninklijk besluit van 15 juli 2004 tot vaststelling van de uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, worden aangepast overeenkomstig de tabel opgenomen in bijlage 1. Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand september 2011 zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2011 (118,31 basis 2004 = 100).

Bijlage 1/Annexe 1re

Bedragen 2012 Montants 2012

Geïndexeerde bedragen 2013 Montants indexés 2013

120,10 EUR

123,41 EUR

300,24 EUR

308,51 EUR

360,29 EUR

370,22 EUR

480,37 EUR

493,61 EUR

1.200,96 EUR

1.234,05 EUR

2.401,94 EUR

2.468,12 EUR


2° De bedragen van de bijdragen opgelegd bij artikelen 2, 3 en 6 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot bepaling van de bijdragen te betalen in het kader van artikel 30, § 6, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon, worden aangepast overeenkomstig de tabel opgenomen in bijlage 2. Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand september 2011 zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2011 (118,31 basis 2004 = 100).

Bijlage 2/Annexe 2

Bedragen 2012 Montants 2012

Geïndexeerde bedragen 2013 Montants indexés 2013

0,28 EUR

0,29 EUR

11,27 EUR

11,58 EUR

56,35 EUR

57,90 EUR

563,61 EUR

579,14 EUR

958,12 EUR

984,52 EUR

1.397,73 EUR

1.436,24 EUR


3° De bedragen van de bijdraag opgelegd bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 juli 2012 tot bepaling van de bijdragen voor de uitvoering van de opdrachten van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten conform artikel 30, § 8, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon, worden aangepast overeenkomstig de tabel opgenomen in bijlage 3. Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand september 2012 zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 september 2012 (121,57 basis 2004 = 100).

Bijlage 3/Annexe 3

Bedragen 2012 Montants 2012

Geïndexeerde bedragen 2013 Montants indexés 2013

650,00 EUR

650,00 EUR

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^