Wet
gepubliceerd op 30 juni 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 19 april 2014, is machtiging verleend aan de Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****, **** **** **** kon

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009243
pub.
30/06/2014
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2014-06-30

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 19 april 2014, is machtiging verleend aan de Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****, **** **** **** **** **** ****-**** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****, **** **** **** **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, allen wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 19 april 2014, is machtiging verleend aan de **** **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, beiden wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 19 april 2014, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, allen wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 19 april 2014, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, beiden er wonende, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^