Wet
gepubliceerd op 04 december 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 225, vierde lid, van de geïndexeerde bedragen van de retributies Overeenkomstig artikel 225, vierde lid, van de wet van 12 augustu 1° D

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2014018454
pub.
04/12/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN


Wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 225, vierde lid, van de geïndexeerde bedragen van de retributies Overeenkomstig artikel 225, vierde lid, van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen ingevoegd bij de wet van 13 december 2006 en gewijzigd bij de wetten van 27 december 2006 en 29 maart 2012, werden de bedragen van de vanaf 1 januari 2015 opeisbare retributies, contributies tengevolge van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2014 van het indexcijfer der consumptieprijzen van de maand september 2014, geïndexeerd als volgt : 1° De bedragen van de bijdragen, contributies opgelegd bij de artikelen 225 en 225/1 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, zoals gewijzigd tot op heden, worden aangepast overeenkomstig de tabel opgenomen in bijlage 1. Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand september 2013 zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2013 (122,65 basis 2004 = 100,21).

Voor overgang van basis 2004 naar basis 2013 geldt de omrekeningscoëfficiënt van 0,8170 zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2014.

Annexe 1re / Bijlage 1

Bedragen 2014 - Montants 2014

Geïndexeerde bedragen 2015 - Montants indexés 2015

0,00014 EUR

0,00014 EUR

0,00617 EUR

0,00616 EUR

0,01159 EUR

0,01158 EUR

0,01627 EUR

0,01625 EUR

1,75000 EUR

1,74799 EUR

60,12763 EUR

60,05856 EUR

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^