Wet
gepubliceerd op 04 december 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 30,

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2014018459
pub.
04/12/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN


Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 30, § 10, laatste lid, van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies Overeenkomstig artikel 30, § 10, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon, vervangen bij de wet van 27 april 2007 en gewijzigd bij de wet van 21 december 2007, werden de bedragen van de vanaf 1 januari 2015 opeisbare heffingen en retributies, tengevolge van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2014 van het indexcijfer der consumptieprijzen van de maand september 2014, geïndexeerd als volgt : 1° De bedragen van de bijdragen opgelegd bij de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 15 juli 2004 tot vaststelling van de uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, zoals gewijzigd tot op heden, worden aangepast overeenkomstig de tabel opgenomen in bijlage 1. Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand september 2013 zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2013 (122,65 basis 2004 = 100).

Voor overgang van basis 2004 naar basis 2013 geldt de omrekeningscoëfficiënt van 0,8170 zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2014.

Bijlage 1 / Annexe 1re

Bedragen 2014 -- Montants 2014

Geïndexeerde bedragen 2015 -- Montants indexés 2015

124,51 EUR

124,37 EUR

311,25 EUR

310,89 EUR

373,51 EUR

373,08 EUR

498,00 EUR

497,43 EUR

1.245,01 EUR

1.243,58 EUR


2° De bedragen van de bijdragen opgelegd bij artikelen 2, 3 en 6 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot bepaling van de bijdragen te betalen in het kader van artikel 30, § 6, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon, worden aangepast overeenkomstig de tabel opgenomen in bijlage 2. Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand september 2013 zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2013 (122,65 basis 2004 = 100).

Voor overgang van basis 2004 naar basis 2013 geldt de omrekeningscoëfficiënt van 0,8170 zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2014.

Bijlage 2 / Annexe 2

Bedragen 2014 -- Montants 2014

Geïndexeerde bedragen 2015 -- Montants indexés 2015

0,29 EUR

0,29 EUR

11,68 EUR

11,67 EUR

58,41 EUR

58,34 EUR

584,28 EUR

583,61 EUR

993,27 EUR

992,13 EUR

1.449,00 EUR

1.447,34 EUR


3° De bedragen van de bijdraag opgelegd bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 juli 2012 tot bepaling van de bijdragen voor de uitvoering van de opdrachten van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten conform artikel 30, § 8, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon, worden aangepast overeenkomstig de tabel opgenomen in bijlage 3. Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand september 2013 zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2013 (122,65 basis 2004 = 100).

Voor overgang van basis 2004 naar basis 2013 geldt de omrekeningscoëfficiënt van 0,8170 zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2014.

Bijlage 3 / Annexe 3

Bedragen 2014 -- Montants 2014

Geïndexeerde bedragen 2015 -- Montants indexés 2015

655,77 EUR

655,02 EUR


4° De bedragen van de bijdragen opgelegd bij het artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 juli 2004 tot vaststelling van de uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, zoals gewijzigd tot op heden, worden aangepast overeenkomstig de tabel opgenomen in bijlage 4. Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand september 2013 zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2013 (122,65 basis 2004 = 100).

Voor overgang van basis 2004 naar basis 2013 geldt de omrekeningscoëfficiënt van 0,8170 zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2014.

Bijlage 4 / Annexe 4

Bedragen 2014 -- Montants 2014

Geïndexeerde bedragen 2015 -- Montants indexés 2015

605,33 EUR

604,63 EUR

2.683,18 EUR

2.680,10 EUR

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^