Wet
gepubliceerd op 16 juni 2015

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 7 juni 2015, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig **** **** ****

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009279
pub.
16/06/2015
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2015-06-16 **** : 2015009279

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Wet van 15 mei 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/1987 pub. 06/07/2011 numac 2011000402 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de namen en voornamen sluiten betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 7 juni 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 05/02/2016 numac 2015031513 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 88.000 euro aan de vzw "Inter-Environnement Wallonie" type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 22/06/2015 numac 2015202902 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015202473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende enkele wijzigingen in de samenstelling van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 05/02/2016 numac 2015031514 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 8.800 euro aan de vzw "Inter-Environnement Bruxelles" type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015202416 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij aan sommige ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen de toelating wordt verleend om af te wijken van de dagelijkse arbeid type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 16/06/2015 numac 2015202827 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid en van het Beheerscomité van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 02/07/2015 numac 2015000353 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van de regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015202591 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2014 tot uitvoering van het artikel 186 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van hoofdst type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 24/06/2015 numac 2015011252 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de hernieuwing van het mandaat van de houder van de managementfunctie -1 van « Directeur Operationele diensten » bij het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers sluiten, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 7 juni 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 05/02/2016 numac 2015031513 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 88.000 euro aan de vzw "Inter-Environnement Wallonie" type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 22/06/2015 numac 2015202902 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015202473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende enkele wijzigingen in de samenstelling van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 05/02/2016 numac 2015031514 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 8.800 euro aan de vzw "Inter-Environnement Bruxelles" type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015202416 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij aan sommige ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen de toelating wordt verleend om af te wijken van de dagelijkse arbeid type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 16/06/2015 numac 2015202827 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid en van het Beheerscomité van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 02/07/2015 numac 2015000353 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van de regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015202591 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2014 tot uitvoering van het artikel 186 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van hoofdst type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 24/06/2015 numac 2015011252 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de hernieuwing van het mandaat van de houder van de managementfunctie -1 van « Directeur Operationele diensten » bij het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers sluiten, is machtiging verleend aan de heer ****-**** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 7 juni 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 05/02/2016 numac 2015031513 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 88.000 euro aan de vzw "Inter-Environnement Wallonie" type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 22/06/2015 numac 2015202902 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015202473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende enkele wijzigingen in de samenstelling van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 05/02/2016 numac 2015031514 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 8.800 euro aan de vzw "Inter-Environnement Bruxelles" type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015202416 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij aan sommige ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen de toelating wordt verleend om af te wijken van de dagelijkse arbeid type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 16/06/2015 numac 2015202827 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid en van het Beheerscomité van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 02/07/2015 numac 2015000353 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van de regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015202591 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2014 tot uitvoering van het artikel 186 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van hoofdst type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 24/06/2015 numac 2015011252 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de hernieuwing van het mandaat van de houder van de managementfunctie -1 van « Directeur Operationele diensten » bij het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers sluiten, is machtiging verleend aan de genaamde **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.


begin


Publicatie : 2015-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^