Wet
gepubliceerd op 28 september 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 3 september 2015 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet **** **** ****

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009491
pub.
28/09/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2015-09-28 **** : 2015009491

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 3 september 2015 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van "****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 3 september 2015 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te **** (Canada); en de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam in die van "**** ****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 3 september 2015 is machtiging verleend aan juffrouw Van ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van "****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 3 september 2015 is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****-**** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn geslachtsnaam in die van "****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 3 september 2015 is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van "**** ****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 3 september 2015 is machtiging verleend aan heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn geslachtsnaam in die van "****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.


begin


Publicatie : 2015-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^