Wet
gepubliceerd op 20 juli 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 16 juni 2016, is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** ****

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016009331
pub.
20/07/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2016-07-20 **** : 2016009331

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Wet van 15 mei 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/1987 pub. 06/07/2011 numac 2011000402 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de namen en voornamen sluiten betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 16 juni 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016003182 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de functie van huisbewaarder in de gebouwen betrokken door de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 16/06/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016009286 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek sluiten, is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 16 juni 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016003182 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de functie van huisbewaarder in de gebouwen betrokken door de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 16/06/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016009286 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek sluiten, is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** **** **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 16 juni 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016003182 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de functie van huisbewaarder in de gebouwen betrokken door de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 16/06/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016009286 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek sluiten, is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 16 juni 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016003182 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de functie van huisbewaarder in de gebouwen betrokken door de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 16/06/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016009286 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek sluiten, is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 16 juni 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016003182 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de functie van huisbewaarder in de gebouwen betrokken door de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 16/06/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016009286 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek sluiten, is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 16 juni 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016003182 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de functie van huisbewaarder in de gebouwen betrokken door de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 16/06/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016009286 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek sluiten, is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 8 juni 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 16/06/2016 numac 2016000380 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen tot vrijstelling van de beursstudenten en -onderzoekers van de retri type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 17/02/2017 numac 2017010639 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen tot vrijstelling van de beursstudenten en -onderzoekers van de retri type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016009195 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels betreffende de werking en de organisatie van de gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie, bedoeld in artikel 185 van het Gere type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 12/07/2016 numac 2016202185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 12/07/2016 numac 2016202212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 20/07/2016 numac 2016202194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende het tijdskrediet in toepass type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016203391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende ge sluiten, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, beiden wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.


begin


Publicatie : 2016-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^