Wet
gepubliceerd op 03 oktober 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 1 september 2016 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en juffrouw ****, ****, **** **** ****

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016009498
pub.
03/10/2016
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2016-10-03 **** : 2016009498

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 1 september 2016 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, beiden wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam in die van "****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 1 september 2016 is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ****, de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en juffrouw ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, beiden wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam in die van "**** ****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 1 september 2016 is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van "****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 1 september 2016 is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van "****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 1 september 2016 is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van "****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 1 september 2016 is machtiging verleend aan de heer **** **** **** **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, juffrouw **** **** **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en de genaamde **** **** **** **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, allen wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam in die van "**** ****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 1 september 2016 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van "****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 1 september 2016 is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van "****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 1 september 2016 is machtiging verleend aan juffrouw **** de ****, ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van "****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.


begin


Publicatie : 2016-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^