Wet
gepubliceerd op 01 februari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 8 januari 2017 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig ver(...) Bij ****

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017010216
pub.
01/02/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2017-02-01 **** : 2017010216

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 8 januari 2017 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar naam in die van "****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 8 januari 2017 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar naam in die van "****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 8 januari 2017 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****; en de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun naam in die van "**** ****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 8 januari 2017 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, allen wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun naam in die van "****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 8 januari 2017 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn naam in die van "**** ****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 8 januari 2017 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, beiden wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun naam in die van "**** ****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 8 januari 2017 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar naam in die van "****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 8 januari 2017 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar naam in die van "**** **** ****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^