Wet
gepubliceerd op 22 februari 2017

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 6 december 2016 en in uitvoering van artikel 22, Interpr

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2017020262
pub.
22/02/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017020262

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 6 december 2016 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft het Comité van de Verzekering voor geneeskundige verzorging op 16 januari 2017 de hiernagaande interpretatieregel vastgesteld : Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 14, j) (urologie) van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen : INTERPRETATIEREGEL 17 Vraag Welke verstrekking kan aangerekend worden voor de transurethrale ingreep waarbij prostaatweefsel verwijderd wordt met behulp van laser (HoLEP-techniek, laser-enucleation) of PVP-techniek, fotoselectieve laservaporisatie) ? Antwoord In beide gevallen kan de verstrekking 261553-261564 Endoscopische resectie van de prostaat, inclusief cystoscopie K 225 aangerekend worden.

De hiervoren vermelde interpretatieregel heeft uitwerking met ingang van 1 april 1985.

De Leidend ambtenaar, H. DE RIDDER De Voorzitter, J. VERSTRAETEN


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^