Wet
gepubliceerd op 31 juli 2017

Wet van 15 mei ****987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 25 juni 2017 is machtiging verleend aan de heer **** **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****,(...) Bij ****

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017030534
pub.
31/07/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2017-07-31 **** : 2017030534

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Wet van 15 mei ****987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 25 juni 2017 is machtiging verleend aan de heer **** **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn naam in die van "****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 25 juni 2017 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar naam in die van "****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 25 juni 2017 is machtiging verleend aan de heer **** ****, **** **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, juffrouw **** ****, ****, geboren te ****, district **** op 28 juni 2011; en de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, allen wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun naam in die van "****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 25 juni 2017 is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar naam in die van "**** ****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 25 juni 2017 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ****, district ****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar naam in die van "****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 25 juni 2017 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ****, district ****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar naam in die van "****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 25 juni 2017 is machtiging verleend aan Mevr. **** **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar naam in die van "****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 25 juni 2017 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn naam in die van "****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 25 juni 2017 is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar naam in die van "****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.


begin


Publicatie : 2017-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^