Wet
gepubliceerd op 17 augustus 2017

Wet van 15 mei 1987. - betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 21 juli 2017 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en ****(...) Bij koninklijk besluit van

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017030962
pub.
17/08/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2017-08-17 **** : 2017030962

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Wet van 15 mei 1987. - betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 21 juli 2017 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, beiden wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun naam in die van "****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 21 juli 2017 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn naam in die van "****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 21 juli 2017 is machtiging verleend aan juffrouw **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar naam in die van "**** ****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 21 juli 2017 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar naam in die van "****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 21 juli 2017 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar naam in die van "****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 21 juli 2017 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn naam in die van "****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 21 juli 2017 is machtiging verleend aan de heer **** ****, **** **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn naam in die van "**** ****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 21 juli 2017 is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** **** (****), om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn naam in die van "**** ****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.


begin


Publicatie : 2017-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^