Wet
gepubliceerd op 27 november 2017
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Federale Agentschap voor Nucleaire Controle. - Vrijstelling van vergunning voor het gebruik van consumptiegoederen die radioactieve stoffen bevatten Gelet op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het lee(...) Gelet

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2017205882
pub.
27/11/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017205882

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Federale Agentschap voor Nucleaire Controle. - Vrijstelling van vergunning voor het gebruik van consumptiegoederen die radioactieve stoffen bevatten (1) Gelet op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, artikelen 3.1, 20, 56, 65.3;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN);

Gelet op het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR);

Gelet op bijlage 18 bij het Verdrag van Chicago betreffende de internationale burgerluchtvaart (ICAO);

Gelet op de Internationale maritieme Code voor gevaarlijke stoffen (IMDG);

Gelet op het Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID);

Gelet op de vergunning GLTOE/CONS-001 verleend door het FANC;

Gelet op de vaststelling van het FANC dat beperkte activiteiten kryptom-85 en/of thorium-232/228 slechts een minimale radiologische impact hebben naar de bevolking en gelet op het feit dat er voor verschillende toepassingen geen alternatieven beschikbaar zijn;

Beslist : Artikel 1.

De invoer, de opslag, het in bezit houden en het gebruik van de lampen gedefinieerd in tabellen 1 en 2 op Belgisch grondgebied worden vrijgesteld van vergunning mits in acht name van: a. De maximum activiteit die elk type lamp kan bevatten, is gedefinieerd in tabellen 1 en 2;b. Een maximale activiteit van 40 MBq voor Kr-85 en 50 kBq voor Th-232/228 per opslagplaats;c. Wanneer beide radionucliden aanwezig zijn, is de sommatieregel van toepassing zoals gedefinieerd in bijlage I van het voornoemd koninklijk besluit van 20 juli 2001;d. De lampen worden exclusief gebruikt voor het toepassingsgebied zoals voorzien en weergegeven in tabellen 1 en 2; Art. 2.

Wat betreft het vervoer worden de waarden van 40 MBq voor Kr-85 en 50 kBq voor Th-232/Th-228 goedgekeurd als alternatieve grenswaarde van de activiteit voor een vrijgestelde zending van de lampen gedefinieerd in tabellen 1 en 2. Het identificatiemerk [1] is B/1000/AL. Wanneer beide radionucliden aanwezig zijn, is de sommatieregel van toepassing zoals gedefinieerd in bijlage I van het voornoemd koninklijk besluit van 20 juli 2001;

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd.

Brussel, 31 oktober 2017.

Directeur-generaal, J. Bens _______ Nota (1) Zoals gespecificeerd in de van kracht zijnde internationale overeenkomsten en reglementen voor het vervoer van gevaarlijke goederen

BIJLAGE, TABEL 1: Vrijgestelde lampen met de maximum toegelaten activiteit aan Kr-85 en hun toepassingsgebied. Description

Activité de Kr-85 par lampe (Bq)

Application

Omschrijving

Activiteit Kr-85 per lamp (Bq)

Toepassing

OSRAM 4ARXS HSD 150W/70 G12 10X1

328

Eclairage architectural/à effets

OSRAM 4ARXS HSD 150W/70 G12 10X1

328

architecturaal/effect verlichting

OSRAM 4ARXS HSD 150W/UL/75 G12 10X1

328

OSRAM 4ARXS HSD 150W/UL/75 G12 10X1

328


OSRAM 4ARXS HSD 200W/60 GY9.5 10X1

1.430

OSRAM 4ARXS HSD 200W/60 GY9.5 10X1

1.430


OSRAM 4ARXS HSD 250W/80 GY9.5 10X1

554

OSRAM 4ARXS HSD 250W/80 GY9.5 10X1

554


OSRAM 4ARXS HSD 250W/UL/75 GY9.5 10X1

554

OSRAM 4ARXS HSD 250W/UL/75 GY9.5 10X1

554


OSRAM 4ARXS HSD 575W/72 GX9.5 10X1

3.900

OSRAM 4ARXS HSD 575W/72 GX9.5 10X1

3.900


OSRAM B-SHARXS HTI 250W/D5/80 SFC10-4 VS1

2.974

Studios de TV / cinéma, scènes de concert, événements (sportifs)

OSRAM B-SHARXS HTI 250W/D5/80 SFC10-4 VS1

2.974

TV / film studios, pop- en concertpodia, (sport)evenementen

OSRAM B-SHARXS HTI 300W/D5/57 SFC10-4 VS1

929

OSRAM B-SHARXS HTI 300W/D5/57 SFC10-4 VS1

929

OSRAM B-SHARXS HTI 300W/D5/65 SFC10-4 VS1

2.548

OSRAM B-SHARXS HTI 300W/D5/65 SFC10-4 VS1

2.548


OSRAM B-SHARXS HTI 400W/D5/60 SFC10-4 VS1

2.548

OSRAM B-SHARXS HTI 400W/D5/60 SFC10-4 VS1

2.548


OSRAM B-SHARXS HTI 575W/D5/56 SFC11-4FHS1

3.744

OSRAM B-SHARXS HTI 575W/D5/56 SFC11-4FHS1

3.744


OSRAM EMH 1200W/DE/60 SFC15.5 10X1

2.600

OSRAM EMH 1200W/DE/60 SFC15.5 10X1

2.600


OSRAM EMH 150W/SE/70 GY9.5 10X1

766

OSRAM EMH 150W/SE/70 GY9.5 10X1

766


OSRAM EMH 250W/SE/80 GY9.5 10X1

2.246

OSRAM EMH 250W/SE/80 GY9.5 10X1

2.246


OSRAM EMH 575W/DE/60 SFC10-4 10X1

7.592

OSRAM EMH 575W/DE/60 SFC10-4 10X1

7.592


OSRAM EMH 575W/DE/75 SFC10-4 10X1

7.737

OSRAM EMH 575W/DE/75 SFC10-4 10X1

7.737


OSRAM EMH 575W/SE/75 GX9.5 10X1

6.967

OSRAM EMH 575W/SE/75 GX9.5 10X1

6.967


OSRAM HALODIUMII TSAZ 150W NDL AS VS1

49

Microscopie par fluorescence, endoscopie, applications de guide de lumière, photographie Schlieren, projection d'hologrammes, traitement UV

OSRAM HALODIUMII TSAZ 150W NDL AS VS1

49

Fluorescentie microscopie, endoscopie, lichtgeleiding applicaties, Schlieren fotografie, hologram projectie, UV uitharding

OSRAM HALODIUMII TSAZ 150W NDL VS1

49

OSRAM HALODIUMII TSAZ 150W NDL VS1

49

OSRAM HALODIUMII TSAZ 70W NDL VS1

14

OSRAM HALODIUMII TSAZ 70W NDL VS1

14

OSRAM HALODIUMII TSAZ 70W NDL AS VS1

14

OSRAM HALODIUMII TSAZ 70W NDL AS VS1

14


OSRAM HMI 575W/DXS SFC10-4 VS1

2.340

Studios de TV / cinéma, scènes de concert, événements (sportifs)

OSRAM HMI 575W/DXS SFC10-4 VS1

2.340

TV / film studios, pop- en concertpodia, (sport)evenementen

OSRAM HSD 200W 88V/60 DSE VS50

554

OSRAM HSD 200W 88V/60 DSE VS50

554


OSRAM HSD 250W 90V/60 DSE VS50

554

OSRAM HSD 250W 90V/60 DSE VS50

554


OSRAM HSD 300W 95V/80 DSE VS50

554

OSRAM HSD 300W 95V/80 DSE VS50

554


OSRAM HSR 1200W/60 20X1

3.900

OSRAM HSR 1200W/60 20X1

3.900


OSRAM HSR 400W/60 GX9.5 10X1

1.600

OSRAM HSR 400W/60 GX9.5 10X1

1.600


OSRAM HSR 575W/60 GX9.5 10X1

3.900

OSRAM HSR 575W/60 GX9.5 10X1

3.900


OSRAM HSR 575W/72 GX9.5 10X1

3.900

OSRAM HSR 575W/72 GX9.5 10X1

3.900


OSRAM HTI 1200W/SE GY22 VS1

3.510

OSRAM HTI 1200W/SE GY22 VS1

3.510


OSRAM HTI 150W GY9.5 12X1

196

OSRAM HTI 150W GY9.5 12X1

196


OSRAM HTI 152W GY9.5 12X1

728

OSRAM HTI 152W GY9.5 12X1

728


OSRAM HTI 35W P32D-2 10X1

728

OSRAM HTI 35W P32D-2 10X1

728


OSRAM HTI 575W/SEL G22 10X1 SAMP

1.872

OSRAM HTI 575W/SEL G22 10X1 SAMP

1.872


OSRAM HTI 700W/SE/75 VS1

865

OSRAM HTI 700W/SE/75 VS1

865


OSRAM HTI 705W/SE 700W GY9.5 VS1

2.002

OSRAM HTI 705W/SE 700W GY9.5 VS1

2.002


OSRAM HTT 150-211 150W R7S 25X1

219

OSRAM HTT 150-211 150W R7S 25X1

219


OSRAM LOK-IT 1000W/PS VS1 BRILLIANT

1.404

OSRAM LOK-IT 1000W/PS VS1 BRILLIANT

1.404


OSRAM LOK-IT HSD 300W/80/P28 VS1

554

OSRAM LOK-IT HSD 300W/80/P28 VS1

554


OSRAM LOK-IT HTI 1000W/75/P36 VS1

1.404

OSRAM LOK-IT HTI 1000W/75/P36 VS1

1.404


OSRAM LOK-IT HTI 1000W/PS VS1

1.404

OSRAM LOK-IT HTI 1000W/PS VS1

1.404


OSRAM LOK-IT HTI 1500W/60/P50 M3W VS1

1.581

OSRAM LOK-IT HTI 1500W/60/P50 M3W VS1

1.581


OSRAM LOK-IT HTI 1500W/60/P50 VS1

1.581

OSRAM LOK-IT HTI 1500W/60/P50 VS1

1.581


OSRAM LOK-IT HTI 1700W/PS VS1

1.581

OSRAM LOK-IT HTI 1700W/PS VS1

1.581


OSRAM LOK-IT HTI 400W/60/P28 VS1

345

OSRAM LOK-IT HTI 400W/60/P28 VS1

345


OSRAM LOK-IT HTI 700W/60/P28 VS1

1.404

OSRAM LOK-IT HTI 700W/60/P28 VS1

1.404


OSRAM LOK-IT HTI 700W/60/P28 VS1 SAMP

749

OSRAM LOK-IT HTI 700W/60/P28 VS1 SAMP

749


OSRAM LOK-IT HTI 700W/75/P28 VS1

749

OSRAM LOK-IT HTI 700W/75/P28 VS1

749


OSRAM LOK-IT HTI 700W/75/P50 VS1

900

OSRAM LOK-IT HTI 700W/75/P50 VS1

900


OSRAM SHARXS HTI 1200W/D7/60 SFC10-4 VS1

2.340

OSRAM SHARXS HTI 1200W/D7/60 SFC10-4 VS1

2.340


OSRAM SHARXS HTI 1200W/D7/75 SFC10-4 VS1

2.340

OSRAM SHARXS HTI 1200W/D7/75 SFC10-4 VS1

2.340


OSRAM SHARXS HTI 1500W/D7/60 SFC10-4 VS1

2.772

OSRAM SHARXS HTI 1500W/D7/60 SFC10-4 VS1

2.772


OSRAM SHARXS HTI 1500W/D7/75 SFC10-4 VS1

2.772

OSRAM SHARXS HTI 1500W/D7/75 SFC10-4 VS1

2.772


OSRAM SHARXS HTI 400W/D3/75 SFC10-4 VS1

365

OSRAM SHARXS HTI 400W/D3/75 SFC10-4 VS1

365


OSRAM SHARXS HTI 575W/D4/60 SFC10-4 VS1

842

OSRAM SHARXS HTI 575W/D4/60 SFC10-4 VS1

842


OSRAM SHARXS HTI 575W/D4/75 SFC10-4 VS1

903

OSRAM SHARXS HTI 575W/D4/75 SFC10-4 VS1

903


OSRAM SHARXS HTI 700W/D4/60 SFC10-4 VS1

842

OSRAM SHARXS HTI 700W/D4/60 SFC10-4 VS1

842


OSRAM SHARXS HTI 700W/D4/60 SFC10-4 VS30

842

OSRAM SHARXS HTI 700W/D4/60 SFC10-4 VS30

842


OSRAM SHARXS HTI 700W/D4/75 SFC10-4 VS1

903

OSRAM SHARXS HTI 700W/D4/75 SFC10-4 VS1

903


OSRAM SUPRATEC HTC 1000-241 KY10S 25X1

4.000

Microscopie par fluorescence, endoscopie, applications de guide de lumière, photographie Schlieren, projection d'hologrammes, traitement UV

OSRAM SUPRATEC HTC 1000-241 KY10S 25X1

4.000

fluorescentie microscopie, endoscopie, lichtgeleiding applicaties, Schlieren fotografie, hologram projectie, UV uitharding

OSRAM SUPRATEC HTC 400-241 R7S 25X1

962

OSRAM SUPRATEC HTC 400-241 R7S 25X1

962


Brussel, 31 oktober 2017.

Directeur-generaal, J. Bens

BIJLAGE, TABEL 2: Vrijgestelde lampen met de maximum toegelaten activiteit aan Th-232 + Th228 en hun toepassingsgebied.

Description

Activité de Th-232 + Th-238 par lampe (Bq)

Application

Omschrijving

Activiteit Th-232+Th-228 per lamp (Bq)

Toepassing

OSRAM 4ARXS HSD 250W/UL/75 GY9.5 10X1

8

Eclairage architectural/à effets

OSRAM 4ARXS HSD 250W/UL/75 GY9.5 10X1

8

architecturaal/effect verlichting

OSRAM HBO 1000W/D VS1

792

Microscopie par fluorescence, endoscopie, applications de guide de lumière, photographie Schlieren, projection d'hologrammes, traitement UV

OSRAM HBO 1000W/D VS1

792

Fluorescentie microscopie, endoscopie, lichtgeleiding applicaties, Schlieren fotografie, hologram projectie, UV uitharding

OSRAM HBO 1000W/DHL VS1

911

OSRAM HBO 1000W/DHL VS1

911

OSRAM HBO 1000W/NEL VS1

416

OSRAM HBO 1000W/NEL VS1

416

OSRAM HBO 1001W/BP 8X1

717

OSRAM HBO 1001W/BP 8X1

717


OSRAM HBO 1002W/CEL VS1

416

OSRAM HBO 1002W/CEL VS1

416


OSRAM HBO 1002W/KT VS1

1.560

OSRAM HBO 1002W/KT VS1

1.560


OSRAM HBO 1002W/NEL VS1

717

OSRAM HBO 1002W/NEL VS1

717


OSRAM HBO 1002W/NIL 8X1

1.302

OSRAM HBO 1002W/NIL 8X1

1.302


OSRAM HBO 1003W/PIL 8X1

688

OSRAM HBO 1003W/PIL 8X1

688


OSRAM HBO 100W/2 10X1

10

OSRAM HBO 100W/2 10X1

10


OSRAM HBO 1011/KT VS1

1.560

OSRAM HBO 1011/KT VS1

1.560


OSRAM HBO 101W/2 101W/2 10X1

10

OSRAM HBO 101W/2 101W/2 10X1

10


OSRAM HBO 103W/2 10X1

52

OSRAM HBO 103W/2 10X1

52


OSRAM HBO 1200W/FAL VS1

1.850

OSRAM HBO 1200W/FAL VS1

1.850


OSRAM HBO 1201W/FAL VS1

1.625

OSRAM HBO 1201W/FAL VS1

1.625


OSRAM HBO 1500W/CIEL 6X1

370

OSRAM HBO 1500W/CIEL 6X1

370


OSRAM HBO 1500W/PIL 6X1

370

OSRAM HBO 1500W/PIL 6X1

370


OSRAM HBO 2000W/NIL 6X1

370

OSRAM HBO 2000W/NIL 6X1

370


OSRAM HBO 2001W/CIEL FS4X1 NJP

370

OSRAM HBO 2001W/CIEL FS4X1 NJP

370


OSRAM HBO 2001W/CIELX FS4X1

370

OSRAM HBO 2001W/CIELX FS4X1

370


OSRAM HBO 2001W/CIL FS4X1 NJP

370

OSRAM HBO 2001W/CIL FS4X1 NJP

370


OSRAM HBO 2001W/CILH 4X1

370

OSRAM HBO 2001W/CILH 4X1

370


OSRAM HBO 2001W/NIEL 6X1

370

OSRAM HBO 2001W/NIEL 6X1

370


OSRAM HBO 2001W/NIL 6X1

370

OSRAM HBO 2001W/NIL 6X1

370


OSRAM HBO 2002W/MA FS4X1

362

OSRAM HBO 2002W/MA FS4X1

362


OSRAM HBO 2002W/NIL 4X1

370

OSRAM HBO 2002W/NIL 4X1

370


OSRAM HBO 200DC 200W 57V/DC 57V 10X1

156

OSRAM HBO 200DC 200W 57V/DC 57V 10X1

156


OSRAM HBO 200W/2 200W 49V/2 49V 10X1 L2

156

OSRAM HBO 200W/2 200W 49V/2 49V 10X1 L2

156


OSRAM HBO 200W/4 200W/4 10X1

112

OSRAM HBO 200W/4 200W/4 10X1

112


OSRAM HBO 200W/DC TM 10X1 L1

156

OSRAM HBO 200W/DC TM 10X1 L1

156


OSRAM HBO 2011W/NIL 6XVS1

370

OSRAM HBO 2011W/NIL 6XVS1

370


OSRAM HBO 2011W/NILH 6X1

350

OSRAM HBO 2011W/NILH 6X1

350


OSRAM HBO 201W/HS-D2 10X1

16

OSRAM HBO 201W/HS-D2 10X1

16


OSRAM HBO 202W 202W 57V/4 57V 10X1

112

OSRAM HBO 202W 202W 57V/4 57V 10X1

112


OSRAM HBO 2100W/PIL 6X1

370

OSRAM HBO 2100W/PIL 6X1

370


OSRAM HBO 2500W/PIL VS1

350

OSRAM HBO 2500W/PIL VS1

350


OSRAM HBO 2501W/NIEL VS1

1.535

OSRAM HBO 2501W/NIEL VS1

1.535


OSRAM HBO 2501W/NIL FS4X1

370

OSRAM HBO 2501W/NIL FS4X1

370


OSRAM HBO 250W/BY 1X1

327

OSRAM HBO 250W/BY 1X1

327


OSRAM HBO 250W/LS VS1

327

OSRAM HBO 250W/LS VS1

327


OSRAM HBO 2510W/NIL FS4X1

370

OSRAM HBO 2510W/NIL FS4X1

370


OSRAM HBO 2510W/NILH 4X1

370

OSRAM HBO 2510W/NILH 4X1

370


OSRAM HBO 2700W/CIL 4X1

350

OSRAM HBO 2700W/CIL 4X1

350


OSRAM HBO 3500W/DK 4X1

350

OSRAM HBO 3500W/DK 4X1

350


OSRAM HBO 3500W/HK VS1

350

OSRAM HBO 3500W/HK VS1

350


OSRAM HBO 3500W/MR FS4X1

350

OSRAM HBO 3500W/MR FS4X1

350


OSRAM HBO 3500W/NIL 4X1

716

OSRAM HBO 3500W/NIL 4X1

716


OSRAM HBO 3500W/OA 4X1

350

OSRAM HBO 3500W/OA 4X1

350


OSRAM HBO 3500W/PI FS4X1

350

OSRAM HBO 3500W/PI FS4X1

350


OSRAM HBO 3500W/PIH 4X1

620

OSRAM HBO 3500W/PIH 4X1

620


OSRAM HBO 3500W/PIL 4X1

370

OSRAM HBO 3500W/PIL 4X1

370


OSRAM HBO 3500W/VT 4X1

716

OSRAM HBO 3500W/VT 4X1

716


OSRAM HBO 3501W/PI FS4X1

370

OSRAM HBO 3501W/PI FS4X1

370


OSRAM HBO 3501W/VT 4X1

350

OSRAM HBO 3501W/VT 4X1

350


OSRAM HBO 3502W/PIL 4X1

370

OSRAM HBO 3502W/PIL 4X1

370


OSRAM HBO 350W VS1

484

OSRAM HBO 350W VS1

484


OSRAM HBO 350W/S VS1

412

OSRAM HBO 350W/S VS1

412


OSRAM HBO 4300W/BYL 4X1

1.385

OSRAM HBO 4300W/BYL 4X1

1.385


OSRAM HBO 4300W/N 4X1

1.371

OSRAM HBO 4300W/N 4X1

1.371


OSRAM HBO 4300W/NHL 4XVS1

1.371

OSRAM HBO 4300W/NHL 4XVS1

1.371


OSRAM HBO 4301W/NHL 4XVS1

1.422

OSRAM HBO 4301W/NHL 4XVS1

1.422


OSRAM HBO 4500W CILH 4X1

715

OSRAM HBO 4500W CILH 4X1

715


OSRAM HBO 4500W CILX 4X1

715

OSRAM HBO 4500W CILX 4X1

715


OSRAM HBO 4500W/CIL 4X1

716

OSRAM HBO 4500W/CIL 4X1

716


OSRAM HBO 4500WCIELH 4X1

620

OSRAM HBO 4500WCIELH 4X1

620


OSRAM HBO 5000W/CH 4X1

1.422

OSRAM HBO 5000W/CH 4X1

1.422


OSRAM HBO 5000W/HK VS4XVS1

981

OSRAM HBO 5000W/HK VS4XVS1

981


OSRAM HBO 5000W/MF 4X1

1.335

OSRAM HBO 5000W/MF 4X1

1.335


OSRAM HBO 5000W/N 4X1

1.371

OSRAM HBO 5000W/N 4X1

1.371


OSRAM HBO 5000W/NH VS1

1.371

OSRAM HBO 5000W/NH VS1

1.371


OSRAM HBO 5000W/OR 4X1

1.335

OSRAM HBO 5000W/OR 4X1

1.335


OSRAM HBO 5000W/S 1X1

1.335

OSRAM HBO 5000W/S 1X1

1.335


OSRAM HBO 5000W/S 4X1

1.335

OSRAM HBO 5000W/S 4X1

1.335


OSRAM HBO 5000W/TA 4X1

1.335

OSRAM HBO 5000W/TA 4X1

1.335


OSRAM HBO 5001W/F VS1

900

OSRAM HBO 5001W/F VS1

900


OSRAM HBO 5001W/MF 4X1

1.335

OSRAM HBO 5001W/MF 4X1

1.335


OSRAM HBO 5001W/NIL VS1

1.510

OSRAM HBO 5001W/NIL VS1

1.510


OSRAM HBO 5002W/NIL VS1

1.510

OSRAM HBO 5002W/NIL VS1

1.510


OSRAM HBO 5003W/NIL VS1

1.510

OSRAM HBO 5003W/NIL VS1

1.510


OSRAM HBO 5004W/NIL VS1

1.510

OSRAM HBO 5004W/NIL VS1

1.510


OSRAM HBO 500W/A VS1

446

OSRAM HBO 500W/A VS1

446


OSRAM HBO 500W/B VS1

446

OSRAM HBO 500W/B VS1

446


OSRAM HBO 50W 34V/AC 34V 10X1 L2

20

OSRAM HBO 50W 34V/AC 34V 10X1 L2

20


OSRAM HBO 50W 39V/AC 39V 10X1 L1

20

OSRAM HBO 50W 39V/AC 39V 10X1 L1

20


OSRAM HBO 50W/3 50W/3 10X1

60

OSRAM HBO 50W/3 50W/3 10X1

60


OSRAM HBO 50W/AC 50W 39V/AC 39V 10X1 L1CZ

20

OSRAM HBO 50W/AC 50W 39V/AC 39V 10X1 L1CZ

20


OSRAM HBO 5500W/PI VS1

1.510

OSRAM HBO 5500W/PI VS1

1.510


OSRAM HBO 5500W/PIL VS1

1.510

OSRAM HBO 5500W/PIL VS1

1.510


OSRAM HBO 5510W/PIHL VS1

1.510

OSRAM HBO 5510W/PIHL VS1

1.510


OSRAM HBO 6500W/PIH VS1

1.510

OSRAM HBO 6500W/PIH VS1

1.510


OSRAM HBO 6500W/PIHL VS1

1.370

OSRAM HBO 6500W/PIHL VS1

1.370


OSRAM HBO 7000W/LG VS1

1.509

OSRAM HBO 7000W/LG VS1

1.509


OSRAM HBO 7500/NIL VS1

1.510

OSRAM HBO 7500/NIL VS1

1.510


OSRAM HBO 7500/NILH VS1

1.900

OSRAM HBO 7500/NILH VS1

1.900


OSRAM HBO 7500/NILH2 VS1

1.900

OSRAM HBO 7500/NILH2 VS1

1.900


OSRAM HBO 7500/NILS VS1

1.900

OSRAM HBO 7500/NILS VS1

1.900


OSRAM HBO R 103W/45 2X1

95

OSRAM HBO R 103W/45 2X1

95


OSRAM XBO 10000W/HS OFR VS1

1.931

Projection de films, simulation solaire, projection de vidéos et de films numériques, éclairage architectural/à effets

OSRAM XBO 10000W/HS OFR VS1

1.931

filmprojectie, zonsimulatie, digitale film- en videoprojectie, architecturaal/effect verlichting

OSRAM XBO 1000W/HS OFR VS1

858

OSRAM XBO 1000W/HS OFR VS1

858

OSRAM XBO 1000W/HSC OFR VS1

858

OSRAM XBO 1000W/HSC OFR VS1

858

OSRAM XBO 1000W/HTP OFR VS1

860

OSRAM XBO 1000W/HTP OFR VS1

860


OSRAM XBO 100W OFR 10X1

14

Microscopie par fluorescence, endoscopie, applications de guide de lumière, photographie Schlieren, projection d'hologrammes, traitement UV

OSRAM XBO 100W OFR 10X1

14

Fluorescentie microscopie, endoscopie, lichtgeleiding applicaties, Schlieren fotografie, hologram projectie, UV uitharding

OSRAM XBO 1200W/DHP OFR VS1

858

Projection de films, simulation solaire, projection de vidéos et de films numériques, éclairage architectural/à effets Cinéma

OSRAM XBO 1200W/DHP OFR VS1

858

filmprojectie, zonsimulatie, digitale film- en videoprojectie, architecturaal/effect verlichting Cinema

OSRAM XBO 1200W/HP OFR 10X1 SFCX27-10/32

956

OSRAM XBO 1200W/HP OFR 10X1 SFCX27-10/32

956

OSRAM XBO 1200W/HPN OFR VS1

858

OSRAM XBO 1200W/HPN OFR VS1

858

OSRAM XBO 150W/1 10X1

18

Microscopie par fluorescence, endoscopie, applications de guide de lumière, photographie Schlieren, projection d'hologrammes, traitement UV

OSRAM XBO 150W/1 10X1

18

Fluorescentie microscopie, endoscopie, lichtgeleiding applicaties, Schlieren fotografie, hologram projectie, UV uitharding

OSRAM XBO 150W/4 10X1

18

OSRAM XBO 150W/4 10X1

18

OSRAM XBO 150W/CR OFR 10X1

18

OSRAM XBO 150W/CR OFR 10X1

18

OSRAM XBO 1600W XL OFR VS1

1.003

Projection de films, simulation solaire, projection de vidéos et de films numériques, éclairage architectural/à effets

OSRAM XBO 1600W XL OFR VS1

1.003

filmprojectie, zonsimulatie, digitale film- en videoprojectie, architecturaal/effect verlichting

OSRAM XBO 1600W/CA VS1

1.002

OSRAM XBO 1600W/CA VS1

1.002

OSRAM XBO 1600W/DHP OFR VS1

1.316

OSRAM XBO 1600W/DHP OFR VS1

1.316

OSRAM XBO 1600W/HS XL OFR VS1

1.003

OSRAM XBO 1600W/HS XL OFR VS1

1.003


OSRAM XBO 1600W/HSC XL OFR VS1

1.003

OSRAM XBO 1600W/HSC XL OFR VS1

1.003


OSRAM XBO 1800W/DTS OFR VS1

958

OSRAM XBO 1800W/DTS OFR VS1

958


OSRAM XBO 2000W VS1 SAMP

1.002

OSRAM XBO 2000W VS1 SAMP

1.002


OSRAM XBO 2000W/DHP L OFR VS1

1.316

OSRAM XBO 2000W/DHP L OFR VS1

1.316


OSRAM XBO 2000W/DHP OFR VS1

958

OSRAM XBO 2000W/DHP OFR VS1

958


OSRAM XBO 2000W/DTP L OFR VS1

1.316

OSRAM XBO 2000W/DTP L OFR VS1

1.316


OSRAM XBO 2000W/DTP OFR VS1

1.002

OSRAM XBO 2000W/DTP OFR VS1

1.002


OSRAM XBO 2000W/DTS OFR VS1

1.316

OSRAM XBO 2000W/DTS OFR VS1

1.316


OSRAM XBO 2000W/H XL OFR VS1

1.002

OSRAM XBO 2000W/H XL OFR VS1

1.002


OSRAM XBO 2000W/HCC OFR VS1 EN

1.002

OSRAM XBO 2000W/HCC OFR VS1 EN

1.002


OSRAM XBO 2000W/HPN L OFR VS1

1.316

OSRAM XBO 2000W/HPN L OFR VS1

1.316


OSRAM XBO 2000W/HPN OFR VS1

958

OSRAM XBO 2000W/HPN OFR VS1

958


OSRAM XBO 2000W/HPS OFR VS1

1.316

OSRAM XBO 2000W/HPS OFR VS1

1.316


OSRAM XBO 2000W/HPSL OFR VS1

1.316

OSRAM XBO 2000W/HPSL OFR VS1

1.316


OSRAM XBO 2000W/HS OFR VS1

1.003

OSRAM XBO 2000W/HS OFR VS1

1.003


OSRAM XBO 2000W/HTP XL OFR VS1

1.003

OSRAM XBO 2000W/HTP XL OFR VS1

1.003


OSRAM XBO 2000W/HTT OFR VS1

1.621

OSRAM XBO 2000W/HTT OFR VS1

1.621


OSRAM XBO 2000W/SHSC OFR VS1

1.316

OSRAM XBO 2000W/SHSC OFR VS1

1.316


OSRAM XBO 2001W/HPN OFR VS1

1.316

OSRAM XBO 2001W/HPN OFR VS1

1.316


OSRAM XBO 2001W/HS OFR VS1

1.275

OSRAM XBO 2001W/HS OFR VS1

1.275


OSRAM XBO 2100W/DTS OFR VS1

957

OSRAM XBO 2100W/DTS OFR VS1

957


OSRAM XBO 2200W 2200W/HP OFR VS1

956

OSRAM XBO 2200W 2200W/HP OFR VS1

956


OSRAM XBO 2200W/DHP OFR VS1

1.275

OSRAM XBO 2200W/DHP OFR VS1

1.275


OSRAM XBO 2300/DTS OFR VS1

957

OSRAM XBO 2300/DTS OFR VS1

957


OSRAM XBO 2500W 2500W/HP OFR VS1

1.313

OSRAM XBO 2500W 2500W/HP OFR VS1

1.313


OSRAM XBO 2500W OFR VS1 A

956

OSRAM XBO 2500W OFR VS1 A

956


OSRAM XBO 2500W/DHP OFR VS1

1.001

OSRAM XBO 2500W/DHP OFR VS1

1.001


OSRAM XBO 2500W/HP OFR VS1

1.316

OSRAM XBO 2500W/HP OFR VS1

1.316


OSRAM XBO 2500W/HS XL OFR VS1 A

956

OSRAM XBO 2500W/HS XL OFR VS1 A

956


OSRAM XBO 3000W/DHP L OFR VS1

1.966

OSRAM XBO 3000W/DHP L OFR VS1

1.966


OSRAM XBO 3000W/DHP OFR VS1

1.788

OSRAM XBO 3000W/DHP OFR VS1

1.788


OSRAM XBO 3000W/DHS OFR VS1 A

956

OSRAM XBO 3000W/DHS OFR VS1 A

956


OSRAM XBO 3000W/DTP OFR VS1

1.316

OSRAM XBO 3000W/DTP OFR VS1

1.316


OSRAM XBO 3000W/DTS OFR VS1

1.788

OSRAM XBO 3000W/DTS OFR VS1

1.788


OSRAM XBO 3000W/H XL OFR VS1

956

OSRAM XBO 3000W/H XL OFR VS1

956


OSRAM XBO 3000W/HP2 OFR 28V VS1 SFCX27-10

1.770

OSRAM XBO 3000W/HP2 OFR 28V VS1 SFCX27-10

1.770


OSRAM XBO 3000W/HP3 OFR 28V VS1 SFCX27-10

1.788

OSRAM XBO 3000W/HP3 OFR 28V VS1 SFCX27-10

1.788


OSRAM XBO 3000W/HPN L OFR VS1

1.966

OSRAM XBO 3000W/HPN L OFR VS1

1.966


OSRAM XBO 3000W/HPN OFR VS1

1.788

OSRAM XBO 3000W/HPN OFR VS1

1.788


OSRAM XBO 3000W/HPS OFR VS1

1.788

OSRAM XBO 3000W/HPS OFR VS1

1.788


OSRAM XBO 3000W/HPSL OFR VS1

1.788

OSRAM XBO 3000W/HPSL OFR VS1

1.788


OSRAM XBO 3000W/HS XL OFR VS1

956

OSRAM XBO 3000W/HS XL OFR VS1

956


OSRAM XBO 3000W/HSLA OFR VS1

956

OSRAM XBO 3000W/HSLA OFR VS1

956


OSRAM XBO 3000W/HTC OFR VS1

956

OSRAM XBO 3000W/HTC OFR VS1

956


OSRAM XBO 3000W/HTP XL OFR VS1

956

OSRAM XBO 3000W/HTP XL OFR VS1

956


OSRAM XBO 3500W VS1 SAMP

956

OSRAM XBO 3500W VS1 SAMP

956


OSRAM XBO 351W/KT VS1

60

Microscopie par fluorescence, endoscopie, applications de guide de lumière, photographie Schlieren, projection d'hologrammes, traitement UV

OSRAM XBO 351W/KT VS1

60

Fluorescentie microscopie, endoscopie, lichtgeleiding applicaties, Schlieren fotografie, hologram projectie, UV uitharding

OSRAM XBO 3600W/HP OFR VS1

1.788

Projection de films, simulation solaire, projection de vidéos et de films numériques, éclairage architectural/à effets

OSRAM XBO 3600W/HP OFR VS1

1.788

filmprojectie, zonsimulatie, digitale film- en videoprojectie, architecturaal/effect verlichting

OSRAM XBO 3600W/HTC VS1

1.621

OSRAM XBO 3600W/HTC VS1

1.621

OSRAM XBO 3600W/HTM OFR VS1

1.621

OSRAM XBO 3600W/HTM OFR VS1

1.621

OSRAM XBO 4000W/DHP L OFR VS1

1.966

OSRAM XBO 4000W/DHP L OFR VS1

1.966


OSRAM XBO 4000W/DHP OFR VS1

1.966

OSRAM XBO 4000W/DHP OFR VS1

1.966


OSRAM XBO 4000W/HPN OFR VS1

1.960

OSRAM XBO 4000W/HPN OFR VS1

1.960


OSRAM XBO 4000W/HPNL OFR VS1

1.960

OSRAM XBO 4000W/HPNL OFR VS1

1.960


OSRAM XBO 4000W/HS XL OFR VS1

1.988

OSRAM XBO 4000W/HS XL OFR VS1

1.988


OSRAM XBO 4000W/HSA OFR VS1

1.621

OSRAM XBO 4000W/HSA OFR VS1

1.621


OSRAM XBO 4000W/HTP XL OFR VS1

1.621

OSRAM XBO 4000W/HTP XL OFR VS1

1.621


OSRAM XBO 4200W/HPS LL OFR VS1

1.966

OSRAM XBO 4200W/HPS LL OFR VS1

1.966


OSRAM XBO 4200W/HPS OFR VS1

1.966

OSRAM XBO 4200W/HPS OFR VS1

1.966


OSRAM XBO 4500W/DHP L OFR VS1

1.988

OSRAM XBO 4500W/DHP L OFR VS1

1.988


OSRAM XBO 4500W/DHP OFR VS1

1.988

OSRAM XBO 4500W/DHP OFR VS1

1.988


OSRAM XBO 4500W/DTP L OFR VS1

1.988

OSRAM XBO 4500W/DTP L OFR VS1

1.988


OSRAM XBO 4500W/DTP OFR VS1

1.990

OSRAM XBO 4500W/DTP OFR VS1

1.990


OSRAM XBO 4500W/HPN L OFR VS1

1.988

OSRAM XBO 4500W/HPN L OFR VS1

1.988


OSRAM XBO 4500W/HPN OFR VS1 A

1.622

OSRAM XBO 4500W/HPN OFR VS1 A

1.622


OSRAM XBO 4500W/HS XL OFR VS1

1.621

OSRAM XBO 4500W/HS XL OFR VS1

1.621


OSRAM XBO 4500W/HSLA OFR VS1

1.990

OSRAM XBO 4500W/HSLA OFR VS1

1.990


OSRAM XBO 4500W/HTP XL OFR VS1

1.621

OSRAM XBO 4500W/HTP XL OFR VS1

1.621


OSRAM XBO 450W OFR VS1

208

Microscopie par fluorescence, endoscopie, applications de guide de lumière, photographie Schlieren, projection d'hologrammes, traitement UV

OSRAM XBO 450W OFR VS1

208

Fluorescentie microscopie, endoscopie, lichtgeleiding applicaties, Schlieren fotografie, hologram projectie, UV uitharding

OSRAM XBO 450W VS1

208

OSRAM XBO 450W VS1

208

OSRAM XBO 450W/1 VS1

208

OSRAM XBO 450W/1 VS1

208

OSRAM XBO 450W/2 OFR VS1

208

OSRAM XBO 450W/2 OFR VS1

208


OSRAM XBO 450W/4 VS1

208

OSRAM XBO 450W/4 VS1

208


OSRAM XBO 5000W/H XL OFR VS1

1.621

Projection de films, simulation solaire, projection de vidéos et de films numériques, éclairage architectural/à effets Cinéma

OSRAM XBO 5000W/H XL OFR VS1

1.621

filmprojectie, zonsimulatie, digitale film- en videoprojectie, architecturaal/effect verlichting Cinema

OSRAM XBO 5000W/HBM XL OFR VS1

1.621

OSRAM XBO 5000W/HBM XL OFR VS1

1.621

OSRAM XBO 5000W/SO OFR VS1

1.621

Microscopie par fluorescence, endoscopie, applications de guide de lumière, photographie Schlieren, projection d'hologrammes, traitement UV

OSRAM XBO 5000W/SO OFR VS1

1.621

Fluorescentie microscopie, endoscopie, lichtgeleiding applicaties, Schlieren fotografie, hologram projectie, UV uitharding

OSRAM XBO 500W/H OFR VS1

208

Projection de films, simulation solaire, projection de vidéos et de films numériques, éclairage architectural/à effets

OSRAM XBO 500W/H OFR VS1

208

filmprojectie, zonsimulatie, digitale film- en videoprojectie, architecturaal/effect verlichting

OSRAM XBO 6000W/DHP L OFR VS1

1.988

OSRAM XBO 6000W/DHP L OFR VS1

1.988

OSRAM XBO 6000W/DHP OFR VS1

1.988

OSRAM XBO 6000W/DHP OFR VS1

1.988

OSRAM XBO 6000W/DTP L OFR VS1

1.988

OSRAM XBO 6000W/DTP L OFR VS1

1.988


OSRAM XBO 6000W/DTP OFR VS1

1.990

OSRAM XBO 6000W/DTP OFR VS1

1.990


OSRAM XBO 6000W/HPN L OFR VS1

1.988

OSRAM XBO 6000W/HPN L OFR VS1

1.988


OSRAM XBO 6000W/HPN OFR VS1

1.990

OSRAM XBO 6000W/HPN OFR VS1

1.990


OSRAM XBO 6000W/HS XL OFR VS1

1.621

OSRAM XBO 6000W/HS XL OFR VS1

1.621


OSRAM XBO 6000W/HSLA OFR VS1

1.990

OSRAM XBO 6000W/HSLA OFR VS1

1.990


OSRAM XBO 6000W/HTP XL OFR VS1

1.621

OSRAM XBO 6000W/HTP XL OFR VS1

1.621


OSRAM XBO 6500W/DHP OFR VS1

1.988

OSRAM XBO 6500W/DHP OFR VS1

1.988


OSRAM XBO 6500W/HPN OFR VS1

1.931

OSRAM XBO 6500W/HPN OFR VS1

1.931


OSRAM XBO 6500W/HSLA OFR VS1

1.990

OSRAM XBO 6500W/HSLA OFR VS1

1.990


OSRAM XBO 7000W/HS XL OFR VS1

1.621

OSRAM XBO 7000W/HS XL OFR VS1

1.621


OSRAM XBO 75W 13V/AL OFR 10X1

80

OSRAM XBO 75W 13V/AL OFR 10X1

80


OSRAM XBO 75W/2 OFR 10X1

80

Microscopie par fluorescence, endoscopie, applications de guide de lumière, photographie Schlieren, projection d'hologrammes, traitement UV

OSRAM XBO 75W/2 OFR 10X1

80

Fluorescentie microscopie, endoscopie, lichtgeleiding applicaties, Schlieren fotografie, hologram projectie, UV uitharding

OSRAM XBO 75W/AL OFR 10X1

80

OSRAM XBO 75W/AL OFR 10X1

80

OSRAM XBO 75W/T 10X1

80

OSRAM XBO 75W/T 10X1

80

OSRAM XBO 8000W/HS OFR VS1

1.931

Projection de films, simulation solaire, projection de vidéos et de films numériques, éclairage architectural/à effets

OSRAM XBO 8000W/HS OFR VS1

1.931

filmprojectie, zonsimulatie, digitale film- en videoprojectie, architecturaal/effect verlichting

OSRAM XBO 8000W/HSLA OFR VS1

1.931

OSRAM XBO 8000W/HSLA OFR VS1

1.931

OSRAM XBO 900W OFR VS1

860

OSRAM XBO 900W OFR VS1

860

OSRAM XBO R 180W/45 2X1

18

Microscopie par fluorescence, endoscopie, applications de guide de lumière, photographie Schlieren, projection d'hologrammes, traitement UV

OSRAM XBO R 180W/45 2X1

18

Fluorescentie microscopie, endoscopie, lichtgeleiding applicaties, Schlieren fotografie, hologram projectie, UV uitharding

OSRAM XBO R 180W/45C OFR 2X1

18

OSRAM XBO R 180W/45C OFR 2X1

18

OSRAM XBO R 181W/45C 2X1

231

OSRAM XBO R 181W/45C 2X1

231

OSRAM XBO R 300W 16V/60C 16V OFR 2X1 A

44

OSRAM XBO R 300W 16V/60C 16V OFR 2X1 A

44


OSRAM XBO R 300W/60C 16V OFR 2X1

231

OSRAM XBO R 300W/60C 16V OFR 2X1

231


OSRAM XBOR 100W/10A 2X1

13

OSRAM XBOR 100W/10A 2X1

13


OSRAM XBOR 100W/45 OFR 2X1

10

OSRAM XBOR 100W/45 OFR 2X1

10


OSRAM XBOR 100W/45C 2X1 W.CABLE

10

OSRAM XBOR 100W/45C 2X1 W.CABLE

10


OSRAM XBOR 101W/45C OFR 2X1

10

OSRAM XBOR 101W/45C OFR 2X1

10


OSRAM XSTAGE 10000W 51V TR VS1

1.931

Studios de TV / cinéma, scènes de concert, événements (sportifs)

OSRAM XSTAGE 10000W 51V TR VS1

1.931

TV / film studios, pop- en concertpodia, (sport)evenementen

OSRAM XSTAGE 2000W 23V VS1

956

OSRAM XSTAGE 2000W 23V VS1

956

OSRAM XSTAGE 3000W 30V VS1

1.788

OSRAM XSTAGE 3000W 30V VS1

1.788


OSRAM XSTAGE 4000W 30V VS1

1.788

OSRAM XSTAGE 4000W 30V VS1

1.788


OSRAM XSTAGE 7000W 40V VS1

1.575

OSRAM XSTAGE 7000W 40V VS1

1.575


Brussel, 31 oktober 2017.

Directeur-generaal, J. Bens


begin


Publicatie : 2017-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^