Wet
gepubliceerd op 23 augustus 2018

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 30 juli 2018 is machtiging verleend aan juffrouw **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig **** **** ****

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018013289
pub.
23/08/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2018-08-23 **** : 2018013289

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018 is machtiging verleend aan juffrouw **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar naam in die van "****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018 is machtiging verleend aan de heer **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn naam in die van "****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018 is machtiging verleend aan mevrouw **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar naam in die van "****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018 is machtiging verleend aan mevrouw **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar naam in die van "****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018 is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar naam in die van "****" te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^