Wet
gepubliceerd op 19 oktober 2018
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Commissie tegemoetkoming implantaten en medische hulpmiddelen van 19 juli 2018, en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffend Interp

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid en rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
numac
2018014103
pub.
19/10/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014103

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING


Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Commissie tegemoetkoming implantaten en medische hulpmiddelen van 19 juli 2018, en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging op 10 september 2018 de hiernagaande interpretatieregel toegevoegd: Interpretatieregel betreffende de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen: INTERPRETATIEREGEL 23 VRAAG Onder punt 2 van de vergoedingsvoorwaarde L- § 31 wordt de diameter van de femorale kop besproken. Is dit de diameter van de femorale kop van de patiënt of van de prothese ? ANTWOORD Dit is de diameter van de femorale kop van de prothese. 183072-183083 Femorale component van een resurfacingprothese, voor het geheel van de samenstellende elementen De interpretatieregel 23 heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2018.

De leidend ambtenaar, Alain GHILAIN Directeur-generaal a.i.

De Voorzitter, J. VERSTRAETEN


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^