Wet
gepubliceerd op 07 december 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Beslissing om de tarieven in evenwicht te brengen in toepassing van artikel 504 - Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen Bij beslissing van 26 juli 2018, genomen in toepassing Het opg

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018015150
pub.
07/12/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018015150

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Beslissing om de tarieven in evenwicht te brengen in toepassing van artikel 504 - Wet van 13 maart 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen sluiten op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen Bij beslissing van 26 juli 2018, genomen in toepassing van artikelen 303, § 3 en 504, van de wet van 13 maart 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen sluiten op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, heeft de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, de maatschappij van onderlinge bijstand "Verzekeringen CM-Vlaanderen" (150/01), met maatschappelijke zetel in de Haachtsesteenweg 579, postbus 40, 1031 Brussel, opgelegd om het tarief van de overeenkomsten van het product "CM-MediKo Plan" in evenwicht te brengen.

Het opgelegde in evenwicht brengen van de tarieven impliceert dat op 1 januari 2019, vanuit een structuur van genivelleerde premies, wordt overgegaan naar een structuur van risicopremies, hetgeen voor de meerderheid van de verzekerden een premieverhoging inhoudt, die varieert volgens de leeftijdscategorie waartoe de verzekerden behoren.

De premies van toepassing voor de aangesloten verzekerden vóór de inwerkingtreding van de maatregelen genomen met het oog op het in evenwicht brengen van de tarieven werden, afhankelijk van de leeftijd bij aansluiting, als volgt vastgelegd voor 2018:

Leeftijd Age

Maandpremie 2018 (in euro) Prime mensuelle 2018 (en euros)

Jaarpremie 2018 (in euro) Prime annuelle 2018 (en euros)

0

10,32

123,84

1

10,43

125,16

2

10,56

126,72

3

10,69

128,28

4

10,88

130,56

5

11,09

133,08

6

11,30

135,60

7

11,54

138,48

8

11,73

140,76

9

11,91

142,92

10

12,08

144,96

11

12,22

146,64

12

12,36

148,32

13

12,45

149,40

14

12,50

150,00

15

12,54

150,48

16

12,58

150,96

17

12,61

151,32

18

12,82

153,84

19

13,06

156,72

20

13,29

159,48

21

13,54

162,48

22

13,77

165,24

23

14,03

168,36

24

14,25

171,00

25

14,47

173,64

26

14,66

175,92

27

14,81

177,72

28

14,95

179,40

29

15,07

180,84

30

15,17

182,04

31

15,28

183,36

32

15,39

184,68

33

15,50

186,00

34

15,61

187,32

35

15,74

188,88

36

15,90

190,80

37

16,05

192,60

38

16,21

194,52

39

16,39

196,68

40

16,57

198,84

41

16,74

200,88

42

16,92

203,04

43

17,08

204,96

44

17,26

207,12

45

17,43

209,16

46

17,58

210,96


De overschakeling naar een structuur van risicopremies heeft tot gevolg dat de premies voortaan afhankelijk zijn van de leeftijdscategorie waartoe de verzekerden behoren. De premietabel voor het product MediKo Plan wordt met ingang van 1 januari 2019 als volgt gewijzigd:

Leeftijd Age

Maandpremie 2019 (in euro) Prime mensuelle 2019 (en euros)

Jaarpremie 2019 (in euro) Prime annuelle 2019 (en euros)

Pasgeborenen Nouveau-nés

0,00

0,00

0-2 (gratis verbonden aan voorwaarden) 0-2 (gratuit - sous conditions)

0,00

0,00

0-9

12,10

145,20

10-19

16,21

194,52

20-34

17,02

204,24

35-49

20,98

251,76

50-64

22,32

267,84

65-74

25,29

303,48

Vanaf 75 ans A partir de 75 ans

27,78

333,36


Daarnaast heeft voormelde beslissing eveneens een wijziging van de waarborg tot gevolg met ingang van 1 januari 2019, wat de bedoelde overeenkomsten betreft.


begin


Publicatie : 2018-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^