Wet
gepubliceerd op 11 januari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 30,

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2018015573
pub.
11/01/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018015573

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN


Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 30, § 10, laatste lid, van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies Overeenkomstig artikel 30, § 10, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon, zoals ingevoegd bij artikel 32 van de wet van 27 april 2007, werden de bedragen van de vanaf 1 januari 2019 opeisbare heffingen en retributies, ten gevolge van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 28 september 2018 van het indexcijfer der consumptieprijzen van de maand september 2018, geïndexeerd als volgt : 1° De bedragen van de bijdragen opgelegd bij de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 15 juli 2004 tot vaststelling van de uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, worden aangepast overeenkomstig de tabel opgenomen in bijlage 1. Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand september 2016 zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2016 (103,04 basis 2013 = 100).

Bijlage 1

Montants 2018

Montants indexés 2019

Bedragen 2018

Geïndexeerde bedragen 2019

130,61 EUR

133,68 EUR

326,48 EUR

334,15 EUR

391,79 EUR

401,00 EUR

522,38 EUR

534,66 EUR

1.305,95 EUR

1.336,64 EUR


2° De bedragen van de bijdragen opgelegd bij artikelen 3 en 6 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot bepaling van de bijdragen te betalen in het kader van artikel 30, § 6, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon, worden aangepast overeenkomstig de tabel opgenomen in bijlage 2. Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand september 2016 zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2016 (103,04 basis 2013 = 100).

Bijlage 2

Montants 2018

Montants indexés 2019

Bedragen 2018

Geïndexeerde bedragen 2019

0,31 EUR

0,32 EUR

12,25 EUR

12,54 EUR

61,27 EUR

62,71 EUR

612,88 EUR

627,28 EUR

1.519,93 EUR

1.555,65 EUR


3° De bedragen van de bijdraag opgelegd bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 juli 2012 tot bepaling van de bijdragen voor de uitvoering van de opdrachten van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten conform artikel 30, § 8, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon, worden aangepast overeenkomstig de tabel opgenomen in bijlage 3. Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand september 2016 zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2016 (103,04 basis 2013 = 100).

Bijlage 3

Montants 2018

Montants indexés 2019

Bedragen 2018

Geïndexeerde bedragen 2019

687,88 EUR

704,04 EUR


4° De bedragen van de bijdragen opgelegd bij het artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 juli 2004 tot vaststelling van de uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, worden aangepast overeenkomstig de tabel opgenomen in bijlage 4. Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand september 2016 zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2016 (103,04 basis 2013 = 100).

Bijlage 4

Montants 2018

Montants indexés 2019

Bedragen 2018

Geïndexeerde bedragen 2019

634,95 EUR

649,87 EUR


5° De bedragen van de bijdragen opgelegd bij het artikel 30, § 6 van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, worden aangepast overeenkomstig de tabel opgenomen in bijlage 5. Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand september 2016 zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2016 (103,04 basis 2013 = 100).

Bijlage 5

Montants 2018

Montants indexés 2019

Bedragen 2018

Geïndexeerde bedragen 2019

612,88 EUR

627,28 EUR

1.041,89 EUR

1.066,37 EUR

2.814,52 EUR

2.880,66 EUR

2.968,93 EUR

3.038,70 EUR


begin


Publicatie : 2019-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^