Wet
gepubliceerd op 10 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Toestemming voor de fusie door opslorping van twee verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht Overeenkomstig artikel 102 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, heef Overeen

bron
nationale bank van belgie
numac
2018030767
pub.
10/04/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030767

NATIONALE BANK VAN BELGIE


Toestemming voor de fusie door opslorping van twee verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht Overeenkomstig artikel 102 van de wet van 13 maart 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen sluiten op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, heeft het Directiecomité van de Nationale Bank van België toestemming verleend, tijdens zijn zitting van 27 maart 2018, voor de fusie door overname en de overdracht van al de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de verzekeringsovereenkomsten van de verzekeringsonderneming Delta Lloyd Life NV waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Fonsnylaan 38 te 1060 Brussel, aan de verzekeringsonderneming NN Insurance Belgium NV waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Da Vincilaan 19, Airport Plaza - Montréal Building te 1831 Diegem.

Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekeringen type wet prom. 04/04/2014 pub. 15/05/2018 numac 2018012017 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verzekeringen sluiten betreffende de verzekeringen maakt voorliggende publicatie deze overdracht, wat betreft risico's of verbintenissen gelegen in België, tegenstelbaar aan de verzekeringnemers, de verzekerden, de begunstigden en alle derden die belang hebben bij de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst.

Brussel, 28 maart 2018.

De Gouverneur, J. SMETS


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^