Wet
gepubliceerd op 09 november 2018

Oprichting van een regionale maatschappij van onderlinge bijstand en goedkeuring van haar statuten In toepassing van de artikelen 11 en 43bis,

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018032131
pub.
09/11/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018032131

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Oprichting van een regionale maatschappij van onderlinge bijstand en goedkeuring van haar

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^