Wet
gepubliceerd op 26 september 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen, opgeheven bij wet van 18 juni 2018. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 5 september 2019 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** ****, geboren te **** **** koninklijk ****

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019014684
pub.
26/09/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2019-09-26 **** : 2019014684

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Wet van 15 mei 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/1987 pub. 06/07/2011 numac 2011000402 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de namen en voornamen sluiten betreffende de namen en voornamen, opgeheven bij wet van 18 juni 2018. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 5 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019014349 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 14 en 17 tot 19 van de wet van 15 mei 2007 op de algemene inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 17/09/2019 numac 2019014584 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van het begrip overeenstemmend voertuig type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 25/09/2019 numac 2019014713 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot aanduiding van de instantie die toezicht houdt op de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties, en tot vaststelling van de toezichtmethodiek type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 17/09/2019 numac 2019014590 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken met betrekking tot de betaling van de sommen waarvan de invordering wordt verzekerd door de bevoegde ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Financiën belast sluiten is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** om zijn naam in die van "****-****" te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 5 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019014349 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 14 en 17 tot 19 van de wet van 15 mei 2007 op de algemene inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 17/09/2019 numac 2019014584 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van het begrip overeenstemmend voertuig type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 25/09/2019 numac 2019014713 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot aanduiding van de instantie die toezicht houdt op de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties, en tot vaststelling van de toezichtmethodiek type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 17/09/2019 numac 2019014590 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken met betrekking tot de betaling van de sommen waarvan de invordering wordt verzekerd door de bevoegde ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Financiën belast sluiten is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om zijn naam in die van "****" te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 5 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019014349 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 14 en 17 tot 19 van de wet van 15 mei 2007 op de algemene inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 17/09/2019 numac 2019014584 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van het begrip overeenstemmend voertuig type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 25/09/2019 numac 2019014713 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot aanduiding van de instantie die toezicht houdt op de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties, en tot vaststelling van de toezichtmethodiek type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 17/09/2019 numac 2019014590 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken met betrekking tot de betaling van de sommen waarvan de invordering wordt verzekerd door de bevoegde ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Financiën belast sluiten is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van "****" te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 5 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019014349 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 14 en 17 tot 19 van de wet van 15 mei 2007 op de algemene inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 17/09/2019 numac 2019014584 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van het begrip overeenstemmend voertuig type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 25/09/2019 numac 2019014713 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot aanduiding van de instantie die toezicht houdt op de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties, en tot vaststelling van de toezichtmethodiek type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 17/09/2019 numac 2019014590 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken met betrekking tot de betaling van de sommen waarvan de invordering wordt verzekerd door de bevoegde ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Financiën belast sluiten is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om zijn naam in die van "**** ****" te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 5 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019014349 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 14 en 17 tot 19 van de wet van 15 mei 2007 op de algemene inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 17/09/2019 numac 2019014584 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van het begrip overeenstemmend voertuig type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 25/09/2019 numac 2019014713 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot aanduiding van de instantie die toezicht houdt op de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties, en tot vaststelling van de toezichtmethodiek type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 17/09/2019 numac 2019014590 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken met betrekking tot de betaling van de sommen waarvan de invordering wordt verzekerd door de bevoegde ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Financiën belast sluiten is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** om haar naam in die van "****" te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 5 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019014349 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 14 en 17 tot 19 van de wet van 15 mei 2007 op de algemene inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 17/09/2019 numac 2019014584 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van het begrip overeenstemmend voertuig type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 25/09/2019 numac 2019014713 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot aanduiding van de instantie die toezicht houdt op de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties, en tot vaststelling van de toezichtmethodiek type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 17/09/2019 numac 2019014590 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken met betrekking tot de betaling van de sommen waarvan de invordering wordt verzekerd door de bevoegde ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Financiën belast sluiten is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, beiden wonende te ***** om hun naam in die van "****" te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 5 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019014349 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 14 en 17 tot 19 van de wet van 15 mei 2007 op de algemene inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 17/09/2019 numac 2019014584 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van het begrip overeenstemmend voertuig type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 25/09/2019 numac 2019014713 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot aanduiding van de instantie die toezicht houdt op de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties, en tot vaststelling van de toezichtmethodiek type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 17/09/2019 numac 2019014590 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken met betrekking tot de betaling van de sommen waarvan de invordering wordt verzekerd door de bevoegde ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Financiën belast sluiten is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, beiden wonende te *****, om hun naam in die van "****" te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 5 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019014349 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 14 en 17 tot 19 van de wet van 15 mei 2007 op de algemene inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 17/09/2019 numac 2019014584 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van het begrip overeenstemmend voertuig type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 25/09/2019 numac 2019014713 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot aanduiding van de instantie die toezicht houdt op de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties, en tot vaststelling van de toezichtmethodiek type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 17/09/2019 numac 2019014590 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken met betrekking tot de betaling van de sommen waarvan de invordering wordt verzekerd door de bevoegde ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Financiën belast sluiten is machtiging verleend aan mevrouw van de ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van "**** ****" te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 5 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019014349 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 14 en 17 tot 19 van de wet van 15 mei 2007 op de algemene inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 17/09/2019 numac 2019014584 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van het begrip overeenstemmend voertuig type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 25/09/2019 numac 2019014713 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot aanduiding van de instantie die toezicht houdt op de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties, en tot vaststelling van de toezichtmethodiek type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 17/09/2019 numac 2019014590 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken met betrekking tot de betaling van de sommen waarvan de invordering wordt verzekerd door de bevoegde ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Financiën belast sluiten is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** om zijn naam in die van "****" te veranderen


begin


Publicatie : 2019-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^