Wet
gepubliceerd op 16 juli 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Beslissing D-2020-02-S aangaande de controleopdracht "Tarief hyperpiek" Op grond van artikel 62,

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2020031098
pub.
16/07/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020031098

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Beslissing D-2020-02-S aangaande de controleopdracht "Tarief hyperpiek" Op grond van artikel 62, § 3 van de wet van 30 augustus 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende de Spoorcodex sluiten houdende de Spoorcodex (hierna "de Spoorcodex") vervult de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal (hierna "de Dienst Regulering") een controleopdracht. Meer in het bijzonder stelt artikel 62, § 3, 2° van de Spoorcodex dat de Dienst Regulering in het kader van deze controleopdracht erover waakt dat de retributies in overeenstemming zijn met de bepalingen van de Spoorcodex, van zijn uitvoeringsbesluiten en de netverklaring en op een niet-discriminerende wijze worden toegepast.

Op 28 januari 2020 is de Dienst Regulering op deze wettelijke basis een controleopdracht opgestart teneinde de conformiteit van de extra heffingen te toetsen met de hierop van toepassing zijnde reglementering.

Gelet op de conclusie dat de gebruikte tariefheffing "hyperpiek" niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden vastgelegd in artikel 58 van de Spoorcodex, en rekening houdend met de tarifaire en economische continuïteit van Infrabel en haar klant, legt de Dienst Regulering op grond van artikel 63 § 3 van de Spoorcodex Infrabel de volgende beslissing op: 1. Het "tarief hyperpiek" op secties anders dan de Noord-Zuidverbinding(1) mag voor de segmenten HKV niet-ODV en HST niet toegepast worden, en dit met onmiddellijke ingang.Elke vordering van het huidige "tarief hyperpiek" op deze andere secties is nietig. 2. Het "tarief hyperpiek" op secties anders dan de Noord-Zuidverbinding voor het segment HKV-ODV mag na afsluiting van de dienstregeling 2021 niet meer toegepast worden.Elke vordering van het "tarief hyperpiek" op deze andere secties is vanaf dan nietig.

De volledige niet-vertrouwelijke publicatie van deze beslissing kan teruggevonden worden op de website van de Dienst Regulering (http://www.regul.be). _______ Nota (1) PTCAR 220 tot PTCAR 305 en PTCAR 305 tot PTCAR 221 (voor beide richtingen)


begin


Publicatie : 2020-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^